Monitor Wonen-Zorg 2016

De monitor wonen en zorg 2016 is de weergave van een onderzoek in de provincie Gelderland naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het gebied van wonen met zorg. De uitkomsten hebben betrekking op verschillende zorgsectoren: ouderenzorg, GGZ en gehandicapten.

Het doel van het onderzoek is een prognose te geven van vraag en aanbod naar wonen met zorg tot het jaar 2046. De prognose stelt gemeenten, regio’s woningcorporaties en zorgaanbieders beter in staat om beleid te maken. Naast cijfers worden er ook kwalitatieve trends beschreven. De factsheets Monitor Wonen en Zorg 2016 geven ook een uitwerking op gemeente en regioniveau.

Meepraten?

Dat kan op het Forum Wonen en Ruimte onder Praat mee.

Meer informatie

Voor informatie en vragen over de monitor:
Henk Langes
Email: h.langes@gelderland.nl
Telefoon 026 359 9761