Kenniscafé: Samen bouwen aan de buurt

29-11-2018 0 reacties

Begin

24-01-2019 om 13:30

Einde

24-01-2019 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nijmegen

Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven.

Een groep mensen die samen een school verbouwt tot woningen onder het motto ‘wat goede buren voor elkaar doen’. Een groep mensen die ‘klein maar fijn wil wonen, en dan niet alleen het bouwen van de buurt maar ook het smeden van sociale verbanden’. Een groep mensen die ecologisch wil wonen, maar wel ‘binnen de sociale huur’. Jongeren die samen hun eigen straat bouwen omdat ze ‘in het dorp willen blijven wonen’. Zomaar een paar mooie Gelderse initiatieven die met een procesbijdrage uit de provinciale CPO*-subsidieregeling werken aan hun droom. Ieder voor zich initiatieven, die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met de CPO-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven.
 
Om meer bekendheid te geven aan initiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren Provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.
We hebben inspirerende sprekers en gaan samen in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze wooninitiatieven. Bovendien organiseren de bewoners van enkele bijzondere Nijmeegse woonprojecten een rondleiding op locatie.

 


Voor wie
Het kenniscafé is voor iedereen die met wooninitiatieven werkt aan leefbare wijken en inspiratie wil opdoen.

Programma
De rondleidingen vinden plaats om 13.30 uur, en het kenniscafé start om 15.00 uur. Dit duurt tot ca 17.30 uur. Details over het programma volgen medio december op deze pagina.

Aanmelden
Alvast opgeven kan via deze link Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen**

Contact
Bij vragen kun je contact met ons opnemen via gldwonen@gelderland.nl

 

Met vriendelijke groet,

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland
Bernard Smits, directeur bestuurder WBVG

Provincie Gelderland werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Zij doet dit o.a. met de CPO-subsidieregeling waarmee initiatieven zowel in koop als huur, procesbegeleiding kunnen inschakelen in het voortraject van hun woonproject. En met de Leefbaarheidsalliantie, waar vier organisaties namens de provincie in samenwerken om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen.

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een woningcorporatie die zich inzet voor collectief wonen in zelfbeheer. En is daarmee een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen. De WBVG vormt samen met een aantal andere woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen de ‘Coalitie Collectieve Woonvormen’. Deze coalitie heeft een bijzonder aanbod voor bewonersinitiatieven: onder begeleiding van de WBVG worden woondromen in korte tijd op weg geholpen richting realisatie.

*CPO: Collectief particulier opdrachtgeverschap

** Voor gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer is gebleken dat zij de privacy instellingen in Safari (tijdelijk) moeten aanpassen zodat het formulier werkt.
Ga hiervoor naar: Instellingen, safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en dan een keuze maken voor het niveau waarop het formulier wel werkt.

0  reacties