Samen werken aan wonen en zorg regio Arnhem - Nijmegen

03-08-2017 0 reacties

Begin

28-09-2017 om 10:00

Einde

28-09-2017 om 13:00

Locatie

Droom, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst (Gld)

In deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek over de vraag hoe je de cijfers uit de provinciale Monitor-Wonen Zorg 2016 kunt toepassen in een dynamische werkelijkheid. En over de vraag hoe dit een hulpmiddel kan zijn in de samenwerking met jouw partners in de lokale en/of regionale opgave(n).

Uitnodiging bijeenkomst 28 september voor gemeenten en hun samenwerkingspartners in de regio Arnhem-Nijmegen

De monitor

De Monitor Wonen-Zorg 2016 provincie Gelderland heeft een interessante combinatie gemaakt van demografische prognoses en actueel zorggebruik. Bovendien is het actuele aanbod in kaart gebracht. Toch is het soms lastig om de cijfers te duiden en toe te passen. Dat heeft alles te maken met de beperkte planbaarheid van het aanbod. Vroeger was het anders, was het makkelijker. Aanbod was duidelijk omlijnd, had een wettelijk kader met een daarbij behorende financieel werkwijze, onderworpen aan centrale regie en planning. Tegenwoordig beweegt het aanbod zich veel meer binnen reguliere maatschappelijke kaders zoals de volkshuisvesting, maatschappelijke ondersteuning en extramurale zorg maar ook schuldhulpverlening, ruimtelijke ordening, werk. Het nieuwe aanbod is een tussenvorm tussen intramuraal en zelfstandig, een aanbod dat meebeweegt met de veranderende klantvraag, omgeving en wet- en regelgeving.

(Samen) werken met de monitor

De cijfers geven richting aan de ontwikkeling, een indicatie van de omvang van de vraag, een bandbreedte van de problematiek. Maar geen zekerheid over kwaliteit en kwantiteit van het aanbod. Het aanbod zal veel meer moeten meebewegen op de golven van de verandering.

Een dynamische ontwikkeling vraagt om een aanbod dat meebeweegt. Meebewegen betekent dat je een vinger aan de pols houdt, dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beschikbaar zijn, dat geschakeld kan worden van meer naar minder zelfstandig en vice versa, dat er een divers woningaanbod is. De cijfers uit de monitor geven daarbij houvast.

Kom je samen?

Onder begeleiding van Henk Nouws (auteur monitor), Vincent Cantrijn (gespreksleider) en ‘sidekick’ Roosje van Leer (Companen)  gaan we graag met je in gesprek over hoe de monitor een hulpmiddel kan zijn in de samenwerking met je partners. Neem je je samenwerkingspartner(s) mee?

Henk Nouws: http://www.ruimtevoorzorg.nl/

Vincent Cantrijn: www.kantlijnadvies.nl

Roosje van Leer: https://www.companen.nl/roosje-van-leer/

Datum: 28 september 10-13u (inclusief lunch)

Locatie: DROOM!, Elst (Gld)

Voor wie? Gemeenten en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen en zorg in de regio Arnhem-Nijmegen
Er is ruimte voor maximaal 25 personen

Aanmelden: stuur een mailtje naar gldwonen@gelderland.nl o.v.v. bijeenkomst wonen-zorg 28 september.
Meer lezen? Monitor Wonen-Zorg Gelderland 2016

Afspraak downloaden naar eigen agenda

0  reacties