Bevolkingsprognose 2017

Bevolkings- en huishoudensprognose 2017

De samenstelling en ontwikkeling van de bevolking is zeer bepalend voor de toekomstige woningbehoefte. Zo bepaalt de verwachte huishoudensgroei de gewenste toevoeging van het aantal woningen, en zijn veranderingen in de leeftijdsopbouw (mede) bepalend voor de kwalitatieve woningvraag. Ontwikkelingen als krimp, gezinsverdunning en vergrijzing hebben invloed op de opgaven, kansen en risico’s op de lokale en regionale woningmarkt. In het thema Bevolkingsontwikkeling worden de veranderingen in de omvang en samenstelling van de Gelderse bevolking in beeld gebracht. Ook zijn hier de prognosegegevens te vinden.