Bevolkingsprognose 2019

Bevolkings- en huishoudensprognose Gelderland 2019

De provincie Gelderland stelt eens in de twee à drie jaar een bevolkings- en huishoudensprognose op, gebaseerd op actuele inzichten en demografische trends. In de onderliggende rapportage is de verwachte omvang en samenstelling van de bevolking en huishoudens tot 2040 voor de Gelderse regio’s in beeld gebracht. Op basis van verhuisgedrag en woonwensen van verschillende groepen op de woningmarkt is ook de kwalitatieve woningvraag op de kortere termijn inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek nodigt uit om samen met partners in de regionale Woonagenda’s te kijken naar de trends en hoe deze zich verhouden tot de bestaande voorraad en de nieuwbouwplannen.

Download hier de rapportage.