Samen aan de slag in Zilverkamp

Lees hier goede ervaringen op het gebied van Wonen en Ruimte. Heb jij een goede ervaring die interessant is om te delen? Registreer je of log in en voeg jouw bijdrage toe.

In de ‘bloemkoolwijk’ Zilverkamp in Huissen werken woningeigenaren, huurders én professionele organisaties samen aan een tweede jeugd voor de wijk. Niet bottom-up of top-down, maar in samenwerking, dwars door het midden, wordt samengewerkt door iedereen die tijd, liefde, geld en middelen in de wijk investeert.

In de Zilverkamp zijn ze echt samen aan de slag vanuit een gedeelde agenda. En dat werkt fijn. Zoals gemeentelijk projectleider zei: ‘De bewoners zijn een stuk gelukkiger en mijn collega’s ook!

Bloemkoolwijken op de agenda
Na de stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwingsopgave van naoorlogse woonwijken staan de komende jaren de jaren 70 wijken op de agenda van overheden, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Destijds waren wijken zoals de bloemkoolwijk de Zilverkamp een schoolvoorbeeld van moderne stedenbouw, waarin na de grootschalige anonieme wooncomplexen van de decennia ervoor, kleinschaligheid en gevoelens van verbondenheid en veiligheid centrale uitgangspunten vormden. Naar verloop van tijd zijn de woningen en woonomgeving wat sleets geraakt. De kwaliteit van de woningen en woonbuurten sluit niet altijd meer even goed aan op de woningvraag. De aantrekkelijkheid en leefbaarheid staat in veel van deze wijken steeds vaker onder druk.

Toekomst voor de Zilverkamp
Twee jaar geleden kwamen de bewoners van de wijk daarom in beweging. Door middel van een handtekeningenactie riepen ze onder andere de gemeente op tot actie. De gemeente Lingewaard heeft vervolgens de handschoen opgepakt. Op verschillende plekken in de wijk wordt nu geïnvesteerd in de openbare ruimte. Er ontstond snel de behoefte om meer te doen dan alleen fysieke ingrepen in de openbare ruimte. Het was dan ook de uitdaging om verschillende lopende en toekomstige projecten en acties in een breder perspectief te plaatsen. De gewenste samenwerking in de wijk was nog niet echt van de grond gekomen.

Door de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland is RUIMTEVOLK gevraagd om samen met alle betrokkenen een toekomstvisie en een aanpak op te stellen. Onder leiding van RUIMTEVOLK zijn bewoners en professionals samen op zoek gegaan naar de identiteit en kracht van de wijk. Hoe geven we de Zilverkamp een tweede jeugd? En op welke manier krijgen we de wijk en al die organisaties tegelijk in beweging?

Wijktafels: samen aan de slag
Het resultaat van dit proces is een breed gedragen en uitvoeringsgericht plan met 5 integrale ambities en 44 concrete acties met verschillende actiehouders. Het gaat onder andere om een collectieve aanpak van woningverbetering, verduurzaming van de particuliere en sociale woningvoorraad, het bestrijden van eenzaamheid en sociale achterstanden, het stimuleren van ontmoeting, het steunen van ondernemers in de wijk, maar ook om een kwaliteitsimpuls voor het park en het verbeteren van de informatievoorziening. Stuk voor stuk acties die de kwaliteit, leefbaarheid, gezondheid en het geluk in de wijk bevorderen.

Veel belangrijker is nog dat bewoners en professionele organisaties een gevoel van eigenaarschap hebben gekregen. Het plan is daarom niet het eindpunt, maar het startpunt van het proces. Bewoners en professionals gaan de komende jaren via wijktafels met elkaar aan de slag om kennis, kunde en middelen zo goed mogelijk te bundelen. Ze hebben daarvoor samen een proces uitgedacht, acties opgesteld en spelregels opgesteld. De gemeente Lingewaard grijpt deze nieuwe samenwerking aan om te leren en haar eigen rol en werkprocessen door te ontwikkelen. Meer dan 100 bewoners en professionals hebben inmiddels aangegeven de schouders onder dit plan te willen zetten. Ze vormen nu een wijknetwerk waarbinnen ze elkaar snel kunnen vinden. Zeker nu de gemeente een zogenoemde mogelijkmaker beschikbaar heeft gesteld voor de wijk, heeft iedereen die tijd, liefde en geld investeer vertrouwen in een vruchtbaar vervolg.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze nieuwe wijkaanpak zichtbaar. Zo hebben bewoners weer de schouders gezet onder de terugkeer van het wijkkrantje welke nu vier keer per jaar zal verschijnen. Ook vinden er koffieochtenden voor senioren plaats in het lokale wijkcentrum. En plek waar senioren elkaar kunnen ontmoeten, maar ook in gesprek kunnen over verbeteringen in de wijk. Een tot twee keer per jaar vindt er een wijkconferentie plaats waarin bewoners, professionals en bestuurders de resultaten van de samenwerking bespreken en nieuwe lijnen en acties uitzetten. Daar wordt samen vorm gegeven aan de wijkaanpak van morgen; een gezamenlijk project van bewoners, ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties.

Meer weten?
Dit is een bijdrage van Ruimtevolk. Meer weten? Neem contact op met Robbin Knuivers, www.ruimtevolk.nl

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.