Programma congres flexwonen

25-01-2019
1925 keer bekeken 0 reacties

Op donderdag 21 februari 2019 organiseren de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie ‘Flexwonen in Gelderland’. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In Gelderland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken! 

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Dat blijkt onder meer uit de aantrekkingskracht van vakantieparken. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie en zullen we gezamenlijk verder uitwerken door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten;
  • te laten zien hoe je als gemeente de behoefte aan flexwonen in beeld brengt en hoe je kansen voor flexwonen kunt creëren;
  • en goede praktijkvoorbeelden van flexwonen te delen.

Datum


Donderdag 21 februari 2019

Tijd


9.00 uur – 17.00 uur

Locatie


Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Wij adviseren u met het openbaar vervoer te komen. De parkeermogelijkheden in de nabije omgeving zijn beperkt. Zie daartoe bijgaande link>

Voor wie


De conferentie is bedoeld voor iedereen in Gelderland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Aanmelden

Helaas, we hebben het maximaal aantal deelnemers bereikt. Om veiligheidsredenen kunnen we geen extra deelnemers meer ontvangen. Heb je je nog niet aangemeld en heb je een rol tijdens het congres? Stuur dan een mail met je gegevens naar gldwonen@gelderland.nl.

Contact

Bij vragen kun je contact met ons opnemen via GLDWONEN@gelderland.nl

 

Het programma

09.00 uur        Inloop

09.30 uur        Opening door dagvoorzitter Marjet Rutten
                         Bijdrage van Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland

10.00 uur        Workshopronde 1

11.00 uur        Pauze

11.30 uur        Workshopronde 2

12.30 uur        Lunch en projectenmarkt

13.30 uur        Start plenair programma

13.40 uur        Gesprek met twee spoedzoekers

13.50 uur        Aan de slag met flexwonen!
 

In gesprek met:

•          Lex Hoefsloot, wethouder gemeente Ede

•          Aart de Kruijf, wethouder gemeente Barneveld

•          Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen
 

14.20 uur        Intermezzo

14.25 uur        Gesprek met gemeenten en woningcorporaties

In gesprek met:

•          Ronald Paping, wethouder Arnhem

•          Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder Volkshuisvesting Arnhem

•          Jeroen de Jong, wethouder gemeente Harderwijk

•          Moniek van Balen, directeur-bestuurder UWOON
 

14.45 uur        Gesprek met gemeenten en nieuwe huisvesters

In gesprek met:

•          Martijn Beek, wethouder Veenendaal

•          Cora van de Bovenkamp, ‘Welkom’

•          Laurens Klappe, wethouder gemeente Ermelo

•          Marc Ketelaar, De Huischmeesters
 

15.05 uur        Intermezzo

15.10 uur        In gesprek met
 

•          Marja Appelman, directeur Woningmarkt ministerie van BZK

•          Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland,

•          Edward Stigter, directeur VNG

•          Arjen Jongstra, lid Aedes-bestuur
 

15.50 uur        Flextafette

16.00 uur        Start netwerkborrel

17.00 uur        Einde


De Workshops

1.         2,5 jaar prefab-woningen in Barneveld: een goede keuze?

De gemeente Barneveld besloot tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingeninstroom te kiezen voor de realisatie van 22 prefabwoningen voor 40 vergunninghouders. Hoe toekomstbestendig lijkt deze keuze? Wonen er inmiddels ook andere spoedzoekers? De gemeente en woningstichting Barneveld aan het woord. Interview

2.         De maatschappelijke effecten van flexwonen
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van flexwonen? Een discussie op basis van Ecorys-onderzoek.

3.         Flexwonen en de regionale woonagenda  
In een dialoog met de provincie Gelderland en het ministerie van BZK wordt de relatie verkend tussen flexibele woonconcepten en woningbouwprogramma’s.

4.         Flexwonen: en wat daarna?
Is flexwonen een echte of pseudo-woon oplossing? En hoe om te gaan met herhuisvesting?

5.         Flexwonen en betrokkenheid van maatschappelijke partners
Over het smeden van allianties in de (flexibele) huisvesting van verschillende doelgroepen

6.         Flexwonen: kans voor niet-vitale vakantieparken?
Veel gemeenten worstelen met verouderde vakantieparken waar allerhande spoedzoekers verblijven. Welke strategieën  zijn beschikbaar? En welke aanpak werkt?

7.         Verplaatsbare woningen en hergebruik locaties
Verplaatsbare woningen zijn interessant voor flexwonen. ’Het dagelijks bestaan’ in Zutphen combineert ze met hergebruik van bestaande gebouwen. In gesprek met bouwers en opdrachtgevers. Tevens aandacht voor het stimuleringsprogramma SteenGoed benutten.

8.         Snelle oplossingen voor spoedzoekers:  pauzewoningen en tiny houses
Gemeenten verkennen verschillende woonoplossingen voor spoedzoekers. De ene gemeente gaat aan de slag met pauzewoningen. De andere met tiny houses. Wat zijn hun overwegingen? En wat zijn ervaringen?

9.         Shortstay oplossingen voor arbeidsmigranten
Het huisvestingstekort voor arbeidsmigranten bedraagt in de provincie Gelderland zo’n 15.000 plaatsen. Waar ligt het probleem? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden?

10.       Flexwonen voor jongeren met begeleiding
Kansrijk wonen biedt tijdelijke huisvesting voor jongen mensen die zelfstandig willen wonen. Elke jongere wordt begeleid door een coach bij praktische zaken, zoals ondersteuning financiën, relaties en vrijetijdsbesteding.

Dit congres is een samenwerking van:

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...