Onbekend maakt onbemind

De provincie Gelderland is in gesprek met partijen in Gelderland die bezig zijn met de opgave van het realiseren van meer middenhuurwoningen. Bijvoorbeed in de regio Arnhem-Nijmegen.  Zo dragen we bij aan een onderzoek naar het in beeld brengen van de vraag in Nijmegen e.o. (uitgevoerd door OTB i.s.m. Public Value). De uitkomsten hiervan worden voor de zomer verwacht.  Daarnaast zijn we ook in gesprek met aanbieders die actief zijn in dit marktsegment. Hieronder een gezamenlijke blog van Rens Rikken van Hart voor huren Nederland en Mark Straver van Vastwas. Ook in gesprek met de provincie over Middenhuur? Neem gerust contact met mij op.

Blog: Onbekend maakt onbemind

Er wordt veel gesproken over het bouwen van extra huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Hoe dit echter moet worden gerealiseerd is bij veel partijen nog onvoldoende bekend, waardoor de gewenste versnelling uit blijft. Iedereen kent wel de termen sociale huur, goedkope koop en dure koop. Maar wat is een middenhuurwoning? En onder welke voorwaarden kunnen woningen worden gerealiseerd? Toch hebben gemeenten al wel de instrumenten om hierop te sturen. Zo kunnen zij in de woonvisie de kwantiteit en de kwaliteit van de woningen vastleggen en kunnen ze via het bestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en de huisvestingsverordening de minimale eisen borgen. Dit zorgt voor de juiste voorwaarden waardoor middenhuur in de strijd om de bouwlocaties niet wordt verdrongen door de koop.


Koudwatervrees?

Er lijkt hier echter nog wat koudwatervrees te zijn om de juiste instrumenten in te zetten. Maar als beleggers en gemeenten elkaar opzoeken, dan blijkt er veel meer mogelijk te zijn dan vaak wordt gedacht. Wat ook nog onbekend is, is hoe middenhuur en sociale huur elkaar kunnen versterken. Om deze kansen te bespreken zijn we om tafel gegaan met de corporatie Talis, omdat zij het opvullen van het gat tussen sociale huur en dure huur ook een belangrijk onderwerp vinden. We zien drie voordelen van het op elkaar af stemmen van sociale huur en middenhuur. In de eerste plaats ontstaat er meer evenwicht in de bevolkingsopbouw van een wijk of stad door het realiseren van middenhuurwoningen, waardoor een gedeelde stad wordt voorkomen. Daarnaast kunnen bewoners een wooncarrière maken in hun eigen wijk door het toevoegen van middenhuurwoningen, wat goed is voor de sociale binding. En tenslotte krijgen scheefhuurders een kans op een betaalbaar alternatief wanneer nieuwe middenhuurwoningen als eerste worden aangeboden aan de huurders van de corporaties.

Twee vliegen in één klap

Hierdoor sla je twee vliegen in één klap: er wordt een huishouden met middeninkomen geholpen en er komt een sociale huurwoning vrij. Kortom, door vanuit gemeentelijk beleid meer bekendheid te geven aan de voorwaarden waaronder  middeldure huur wordt gefaciliteerd én door de voordelen van samenwerking met corporaties te benutten, kunnen deze twee huursegmenten elkaar, de wijk en de stad enorm versterken en verbeteren. En zal het middenhuursegment de komende jaren alsnog de waardering krijgen die het verdient.

Rens Rikken en Mark Straver

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Gijs van den Brink 13-02-18 om 18:31

Ik heb er kennis van genomen tijdens mijn voorbereiding op de agenda RLW van volgende woensdag.