Het succes van samen zelf bouwen in Nunspeet

Petra Ertman July 09, 2018
3255 keer bekeken 0 comments

Samen zelf bouwen neemt een vlucht in Nunspeet. Zeven CPO-projecten zijn inmiddels afgerond en drie locaties zijn in ontwikkeling. In totaal gaat het om 110 woningen. Waarom stimuleert de gemeente deze manier van ontwikkelen? En wat maakt haar aanpak zo succesvol?

Het succes van zelf samen bouwen in Nunspeet

'Een CPO-project is een win-winsituatie voor alle betrokkenen!'

Samen zelf bouwen neemt een vlucht in Nunspeet. Zeven CPO*-projecten zijn inmiddels afgerond en drie locaties zijn in ontwikkeling. In totaal gaat het om 110 woningen. Waarom stimuleert de gemeente deze manier van ontwikkelen? En wat maakt haar aanpak zo succesvol 

Gemeente Nunspeet heeft al bijna tien jaar een eigen regeling, waarmee ze zelf samen bouwen aanmoedigt. Een aantal groepen heeft via de provincie subsidie aangevraagd en een aantal via de gemeente. Naast subsidie faciliteert gemeente Nunspeet de projecten in gronduitgifte. Daarnaast kan voor opstartkosten een renteloze lening worden verstrekt. Meerdere groepen konden én kunnen hierdoor aan de slag.

CPO Molenbeek

CPO Molenbeek is een van de succesprojecten in gemeente Nunspeet. Tweeëneenhalf jaar geleden startten zes bewoners het project, waaronder initiatiefnemer Wob Meijering. ‘Inmiddels staan er 28 woningen. De meeste woningen zijn inmiddels bewoond.’ Tot aan de daadwerkelijke bouw worden besluiten collectief genomen, zoals stijl, kavelverdeling en keuze van een architect en aannemer. Meijering: ‘Doordat je met veel verschillende mensen brainstormt, kom je op creatieve individuele oplossingen waar een professionele ontwikkelaar niet op zou komen. Daarnaast zorgt het langdurige samenwerken voor een sfeer van saamhorigheid. De eerste straatfeestjes zijn al gehouden.’ Vanaf de bouw bepaalt elke bewoner samen met de architect hoe zijn of haar huis eruit komt te zien. Richard Kromkamp, bestuurslid van CPO Molenbeek: ‘Ieder huis is uniek en voldoet aan de behoefte van de bewoner. We hebben bewust gekozen voor kwaliteit. Dat kon ook. We waren geen geld kwijt aan een projectontwikkelaar en kregen groepskorting bij bijvoorbeeld de aankoop van materialen. De prijs-kwaliteitverhouding van de huizen in onze straat is optimaal.’

 

Rol van de gemeente

De eerste gemeentelijke ervaring met zelf samen bouwen was in 2007-2008 met twee proefprojecten in Hulshorst en Elspeet. In de periode 2015-2017 zijn in Elspeet, Nunspeet en Hulshorst acht initiatieven gestart. Tot nu toe zijn er geen initiatieven gestrand: alle projecten zijn afgerond of maken voortgang. Jaap Groothuis, wethouder van gemeente Nunspeet: ‘Durven loslaten is hierbij de sleutel tot succes. Wij mogen faciliteren en meepraten, maar de groep particulieren is volledig eigenaar van het proces. Daarbij moeten wij ze de ruimte geven door flexibel te zijn in bijvoorbeeld onze bestemmingsplannen. Je moet vertrouwen hebben in je bewoners, en dat hebben wij.’ Frits van Voorst, beleidsmedewerker volkshuisvesting, vult aan: ‘Hierbij is een goede externe begeleiding van een bewonersgroep een randvoorwaarde. Om op goede wijze tot een succesvol project te komen is een ervaren procesbegeleider onmisbaar. Dat hebben de proefprojecten ons duidelijk geleerd.’

Deskundige externe begeleiding

Een van die ervaren procesbegeleiders van CPO-projecten is Pieter Bijker. Hij begeleidt bewoners vanaf de allereerste fase totdat de bewoners daadwerkelijk hun huis ingaan. Bijker zorgt voor de planning en beheert het budget. ‘De eerste stap is het opzetten van een vereniging, bestaande uit alle bewoners. Daarna volgt het aanstellen van een bestuur en het vormen van een goede werkgroep bouw. Voor elke vergadering krijgen alle bewoners de agendapunten en na afloop krijgt iedereen een verslag. Regelmatig stemmen we af met de gemeente. Hierdoor komen zowel bewoners als de gemeente niet voor verrassingen te staan.’ 

Win-winsituatie

Als ontwikkeling van koopwoningen mogelijk is met zelf samen bouwen, geeft gemeente Nunspeet hier de voorkeur aan. Wethouder Jaap Groothuis: ‘Toekomstige bewoners kunnen op deze manier optimaal hun wensen realiseren, wat het woongenot bevordert. Door de kostenvermindering hebben meer mensen kans op een eigen woning. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat jongeren niet naar andere steden uitwijken. Starters en doorstromers blijven in Nunspeet wonen of komen zelfs terug.’ Daarnaast vindt de gemeente het maatschappelijke element van belang. Het gezamenlijke ontwikkeltraject bevordert saamhorigheid tussen de deelnemers. Voor de bewoners betekent zelf samen bouwen naast kostenbesparing, saamhorigheid en woningen op maat, ook nog persoonlijke ontwikkeling. Voor de meeste leden is woningontwikkeling een volledig onbekend terrein en doen zij gaandeweg veel nieuwe kennis en ervaringen op.

Groothuis: ‘Een CPO-project is in gemeente Nunspeet een win-winsituatie voor alle betrokkenen!’

Meer informatie

Gemeente Nunspeet heeft de beleidsnota Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in goede banen opgesteld. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frits van Voorst via gemeente@nunspeet.nl

*Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

 

(van links naar rechts) Frits van Voorst, Jaap Groothuis, Richard Kromkamp en Wob Meijering

Een paar projecten in Nunspeet:

CPO Molenbeek

CPO Unique

Provincie Gelderland ondersteunt initiatieven die samen willen bouwen.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings