Uitnodiging Kenniscafé: Duurzame buurt, bewoners in beweging

Maandag 5 februari, 16.00-18.00, restaurant Goed Proeven in Arnhem

Een goede plek om te wonen, voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat is wat we als provincie voor ogen hebben, en staat verwoord in de Koers Wonen. We werken er graag aan samen met jou. Rondom het thema wonen delen we kennis en ervaringen, wisselen we vragen en ideeën uit en brengen we mensen en partijen samen. Daarom organiseren we kenniscafés. Het kenniscafé Duurzame buurt, bewoners in beweging, gaat over de verduurzaming van bestaande woningen en buurten. Wat beweegt bewoners, wat werkt wel en wat niet? En welke effectieve ondersteuning kunnen overheden bieden bij initiatieven van bewoners? Wat zijn effectieve momenten en manieren om eigenaren van woningen in beweging te krijgen en wat betekent dat voor de inzet van bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten en provincie?

Programma

 • Gedeputeerde Josan Meijers opent het kenniscafé.
 • Hoe verleid je mensen tot duurzaam gedrag en aanpassen van hun woningen? In gesprek met Thijs Bouman van de vakgroep Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit van Groningen. Scroll naar beneden en lees alvast zijn bijdrage.
 • Hoe pak je als Vereniging Van Eigenaren de verduurzaming van jouw appartementengebouw aan? De VvE ‘Nolensstraat 2-40’ in Wijk van de Toekomst Nude in Wageningen werkt aan een plan om de woningen en de collectieve ruimte te verduurzamen tot Nul op de meter. Hans van den Hombergh licht toe.
 • De verduurzaming in de wijk in samenhang met klimaatadaptatie en het verbeteren van de leefbaarheid: welke slimme combinaties zijn te maken?
  • Patrick Hoogenbosch presenteert de aanpak van de wijk Spijkerkwartier (Arnhem) en
  • Ronald Bos presenteert de aanpak van de wijk Geitenkamp (Arnhem). 
 • Met de inleiders in gesprek: in groepjes uiteen voor vraag en antwoord, voor verdieping van de gepresenteerde aanpak.

Kortom: wil jij meer weten hoe je bewoners kunt verleiden, en hoe je tot een succesvolle aanpak komt? Of heb jij goede ervaringen en wil je deze kennis delen? Kom dan naar het kenniscafé! Een kenniscafé waarin we samen op zoek gaan naar ideeën en handvatten voor mensen en organisaties die bezig zijn met verduurzaming van bestaande woningen en buurten. Dit kenniscafé is o.a. voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten op het terrein van Wonen en Sociaal Domein en beleidsmedewerkers en bestuurders van woningcorporaties uit Gelderland. Laat je inspireren en verbreed jouw netwerk.

 

Locatie
We zien je graag op maandag 5 februari a.s. De locatie is restaurant Goed Proeven (Klarendalseweg 536 in Arnhem). Uitstekend te bereiken met de trein via station Arnhem Velperpoort. Kom je met de auto bekijk dan de site Parkeren in de binnenstad voor parkeermogelijkheden.

 

Aanmelden
Deelname aan dit kenniscafé is gratis. Aanmelding is nodig en kan HIER.* Heb je een vraag die je beantwoord wilt zien, laat het weten.

Rondleiding
Voorafgaand aan dit kenniscafé organiseert Patrick Hoogenbosch samen met Jolanda van Looij (Landschapsarchitect) een rondleiding in de wijk Spijkerkwartier. Deze rondleiding gaat over de Blauwe Wijkeconomie in het algemeen waarna ingezoomd wordt op het BuurtGroenbedrijf. De start is om 15.00 uur onder Station Velperpoort in Arnhem. Aanmelden is niet nodig, kom wel graag op tijd! De rondleiding eindigt om 16.00 uur in Goed Proeven.

 

Tot ziens op het kenniscafé!

Met hartelijke groet namens de Teams Energietransitie, Klimaatadaptatie en Wonen,

Jan Provoost en Huibert Verdoold
Provincie Gelderland

Lees verder onder de foto

 

Meer informatie over het programma

Hoe pak je als Vereniging Van Eigenaren de verduurzaming van jouw appartementengebouw aan? De VvE ‘Nolensstraat 2-40’ in Wijk van de Toekomst Nude in Wageningen werkt aan een plan om de woningen en de collectieve ruimte te verduurzamen tot Nul op de meter. Hans van den Hombergh van Woonlab begeleidt het proces om te komen tot een Definitief Ontwerp. Hij neemt ons mee in de stappen die de VvE, - een van de pilot projecten die is gestart vanuit de Stroomversnelling - doorloopt en vertelt over de klippen die zij moeten omzeilen. Sanne Meelker, die het project ondersteunt vanuit de gemeente Wageningen is ook aanwezig, evenals Paul Heijnekamp, bestuurslid VvE Nolenstraat.

Arnhem heeft gekozen om bewoners van de wijken meer inspraak te geven in het beheer van de Openbare Ruimte. Om dat mogelijk te maken zijn veel beheerbudgetten overgeheveld naar de "wijken". Bewoners kunnen nu kiezen hoe het dagelijks onderhoud moet plaatsvinden  en waar accenten komen te liggen. Zie Van Wijken Weten.

 • In het kader van groot onderhoud waren de bewoners van de wijk het Spijkerkwartier hier al druk mee bezig. Zij hebben de handschoen dan ook opgepakt en zijn daar heel ver in gegaan. Als koepel heeft het de titel de Blauwe wijkeconomie gekregen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in onder andere een visieboek over de Openbare Ruimte (en soms ook de particuliere ruimte) Voor dit visieboek, zie Visiedocument Spijkerkwartier. Daarnaast is de wijk bezig met een eigen Groenbedrijf. En dat gaat over meer dan alleen groen, ook thema's als energie en de sociale opgaven komen hier in terug. Actieve bewoner Patrick Hoogenbosch vertelt over de aanpak.
 • De Geitenkamp is een andere wijk van Arnhem waar groot onderhoud aan de riolering plaatsvindt. In plaats van een regulier civiel project, wordt tegelijk geprobeerd om de wijk zelf sociaal en economisch van de werkzaamheden mee te laten profiteren. Zo wordt de nieuwe inrichting van de straat met de bewoners samen gemaakt. Naast het openbare gebied wordt samen met de bewoners, de woningbouwcorporaties en andere partijen (Kunstbedrijf, scholen) geprobeerd om ook het particulier gebied een facelift te geven. Onder meer door tuinverharding om te zetten in meer groen of stadslandbouw. Ronald Bos (bestuursadviseur Openbare Ruimte, Water en Ecologie, Gemeente Arnhem) zal meer over het project vertellen.

Beide wijken hebben een blauwe relatie met elkaar. Hoosbuien leiden tot overbelasting van het riool in de hooggelegen Geitenkamp. Het regenwater komt daarom tot afstroming en leidt onder meer in het benedenstrooms gelegen Spijkerkwartier tot wateroverlast.

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Jan Provoost 23-01-18 om 8:41

Samen verduurzamen

Thijs Bouman van de Rijksuniversiteit Groningen is één van de sprekers bij het kenniscafé. Dit zegt hij over duurzaam gedrag:

We weten dat onze huidige leefstijl milieuproblemen veroorzaakt. We moeten daarom – als samenleving, bedrijf en individu – ons gedrag veranderen. Maar hoe verander je gedrag? En hoe zorg je dat anderen met je mee veranderen?
Vaak wordt gedacht dat kennis en geld hiervoor dé oplossingen zijn. De aanname is vaak dat wanneer mensen weten waarom en wat ze moeten aanpassen, en dit geen nadelige financiële gevolgen heeft, ze hun gedrag wel aanpassen. In werkelijkheid blijkt dit echter minder effectief dan gedacht, en vaak zelfs voor blokkades te zorgen.
Men ziet vaak andere motieven over het hoofd, motieven die veelal belangrijker zijn dan kennis of geld. Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral duurzaam handelen omdat ze het zelf belangrijk vinden, voor het milieu en/of de mensen om hen heen. Argumenten die hierop aansluiten zijn dan ook vaak effectief. Ook kan je mensen wijzen op het belang dat ze hechten aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door ze bewust te maken van wat ze al doen. Hierdoor realiseren ze zich dat ze een duurzaam persoon zijn, wat motiveert om in de toekomst weer duurzaam gedrag te vertonen, omdat we consistent willen zijn. Ook roept duurzaam gedrag vaak een goed gevoel op, wat nieuwe duurzame gedragingen motiveert.
Een andere cruciale (de)motivator is de sociale omgeving. Vaak wordt het belang dat anderen aan duurzaamheid hechten sterk onderschat. Dit misverstand wegnemen, bijvoorbeeld door zichtbaar te maken wat anderen doen, kan een grote bijdrage leveren aan collectieve én individuele stappen richting een duurzame samenleving. Daarnaast kunnen samenwerkingen, zoals een buurtinitiatief, ook mensen die minder geven om duurzaamheid toch hierbij betrekken, bijvoorbeeld omdat zij wel veel waarde hechten aan sociale cohesie of de contacten die ze zo leggen.
Kortom, wil je mensen meekrijgen in een duurzame transitie, focus dan niet alleen op kennis en geld, maar kijk ook naar het belang dat mensen al hechten aan duurzaamheid. Maak mensen bewust van wat zij en anderen al doen, ondersteun burgerinitiatieven, en gebruik deze betrokkenheid om handelsperspectief te creëren en nieuwe stappen te nemen.

Tijdens het kenniscafé verzorgt Thijs een inleiding en gaat hij in op jullie vragen. Een mooie kans om een stap verder te komen met je project en met verduurzamen van buurten en wijken.