Zelfstandig wonen met zorg: en nu door!

793 keer bekeken 0 reacties

Gewoon prettig en zo zelfstandig mogelijk wonen, dat willen we allemaal. Ook als we zorg nodig hebben. We kennen allemaal het voorbeeld van ouderen die met aanpassingen langer in hun eigen woning kunnen blijven.

Maar denk ook aan jongeren met een lichamelijke beperking die 24-uursondersteuning nodig hebben. Ook zij willen modern en fijn wonen, voorzien van benodigde zorg én privacy. Gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties legden eerder al een basis om zo zelfstandig mogelijk wonen te faciliteren. Maar hoe nu verder? In Wijchen is de tweede ronde in volle gang.

Drie jaar geleden werd Patrick Gering van adviesbureau BMC ingeschakeld als onafhankelijk adviseur en procesbegeleider in de opmaat naar een passend woon-zorgaanbod. Dat juist de gemeente hem die opdracht gaf en zo de regie nam, is volgens Gering de basis van het huidige succes. “Met de gemeente Wijchen als centrale spil, kregen woon-zorgpartijen een neutrale ontmoetingsplaats. De contacten tussen die partijen en de gemeente waren al goed, en zo ontstond bereidwilligheid om ook de andere partijen beter te leren kennen.” Onder begeleiding van Gering kwamen zij tot een gezamenlijke, door iedereen gedragen analyse van de ontwikkeling van de vraag naar wonen en zorg in Wijchen. Dat was belangrijk, legt hij uit: “Je kunt pas goed in gesprek als je overeenstemming bereikt over de vraag: wat is precies onze opgave?”

Lees verder onder de foto

Patrick Gering - BMC

Woon-zorgnetwerk
“We zijn erg blij met het woon-zorgnetwerk dat Patrick destijds opzette”, vertelt opdrachtgever Sylvia Lambrichs. “Want als je elkaar structureel ontmoet, wordt duidelijk wat je voor elkaar kunt betekenen. Zo merkte een aanbieder van gehandicaptenzorg dat hij met steeds oudere cliënten te maken kreeg. In gesprek met een partij voor ouderenzorg bleek dat de woon-zorgvraag dusdanig overeenkomt, dat er nu een intensieve samenwerking op handen is. En nog steeds vindt er structureel overleg plaats tussen alle betrokken partners. Daarbij checken we nu en dan: zitten we nog met de juiste organisaties aan tafel? Ziet iedereen zijn rol nog helder? En vraagt de huidige situatie misschien om andere spelers?”

Aansluiten, aansluiten, aansluiten
“Steeds aansluiten bij het veranderende krachtenveld en de dynamiek van het moment: dat was vanaf het begin af aan onze insteek. Ook bij andere projecten”, vervolgt Lambrichs. “Als er bijvoorbeeld een groep bewoners bij ons aanklopt met een initiatief, vraag ik graag: hebben jullie ook aan duurzaamheid gedacht? Als er dan niets in die gezichten gebeurt, druk ik het niet door. Meegaan in waar het bloed al voor stroomt, daar kom je verder mee. Zo proberen we bewoners, die toch al van plan zijn met hun huis aan de slag te gaan, met informatiemarkten, digitale informatie en brochures ook te laten nadenken over toekomstbestendige aanpassingen in hun huis. Dat moet je natuurlijk wel aantrekkelijk maken. Van de boodschap ‘fijn voor later’ willen mensen doorgaans niets weten. ‘Comfortabel voor u, veilig voor uw kleinkind’ werkt dan beter.”

Lees verder onder de foto


Sylvia Lambrichs - Gemeente Wijchen

Bredere scope
Het netwerk heeft veel pijlers en aandachtsgebieden. “Ik kan nog een dag praten over dit onderwerp”, lacht Lambrichs. “Maar wat voor nu nog wel leuk is om te noemen: momenteel voert de HAN voor ons onderzoek uit naar toekomstige woonwensen én factoren die hun keuzes en motieven kunnen beïnvloeden. Zo zijn we voorbereid op verschillende scenario’s. En sowieso is het nodig om dit vraagstuk binnen een bredere scope te plaatsen. Bijvoorbeeld: hoe meer mensen zelfstandig blijven wonen, hoe meer behoefte er komt aan diversiteit. De vraag naar woningen voor kleine en eenpersoonshuishoudens, bijvoorbeeld ook voor jongeren, is nu actueel.”  

Heb je interesse in dit onderwerp? Kom dan naar de bijeenkomst wonen en zorg op 3 oktober.

Lees meer over het project

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...