Monitor Wonen-Zorg helpt anticiperen op de toekomst

1008 keer bekeken 0 reacties

De combinatie wonen en zorg stelt gemeenten, vastgoedcorporaties en zorgpartijen voor veel keuzes. Om deze gefundeerd te maken, is het goed eerst de feiten helder te hebben. Waar is behoefte aan? Wat is er mogelijk? Wat zien we over het hoofd?

In het kader daarvan geeft de provincie Gelderland al jarenlang opdracht om de Monitor Wonen-Zorg samen te stellen. De cijfers en prognoses uit de monitor zijn een mooie basis voor beleid.

Welke voorzieningen zijn er en welke zijn er nodig? Dat is kort gezegd wat de Monitor Wonen-Zorg laat zien. Als uitvoerder van de monitor zet Henk Nouws van Ruimte voor Zorg zich al sinds 2010 in om vraag en aanbod in beeld te krijgen. Dat doet hij aan de hand van uitvoerig onderzoek bij relevante partijen. “Ik vraag ze wat de huidige situatie is én wat hun plannen zijn voor de komende jaren. Daar zet ik een bevolkingsprognose tegenover en vervolgens rolt daar een conclusie uit: op dit gebied lopen we in de pas, op dat gebied ontstaan de komende jaren knelpunten. Zo hebben partijen materiaal in handen om te anticiperen op de toekomst.”

Lees verder onder de foto


Henk Nouws - Ruimte voor zorg

Papier versus werkelijkheid
De monitor is vooral aanleiding voor een gesprek, vertelt Nouws. En uit dat gesprek kunnen andere inzichten voortkomen dan wat de monitor aangeeft. “Dat vind ik prima: zo lang die discussie maar op gang komt.” Sietske Heddema van de gemeente Apeldoorn geeft een voorbeeld: “Zo kun je in het veld constateren dat er te weinig vastgoedaanbod is, terwijl de monitor een overschot laat zien. Dan kun je je afvragen: hebben we wel het juiste aanbod gecreëerd? In Apeldoorn bleek op die manier dat de stap van een instelling naar een zelfstandige woonvorm voor veel mensen te groot is. Zij hebben een tussenvorm nodig om prettig en verantwoord te kunnen wonen, bijvoorbeeld samen met anderen en onder begeleiding. In Apeldoorn is met de monitor als vertrekpunt een dialoog op gang gekomen waar dit soort bevindingen met zorg- en vastgoedaanbieders zijn gedeeld.”

Heldere opgave
Verder is met elkaar gewerkt aan inzicht in vraag en aanbod van zorgvastgoed, om zo de gezamenlijke opgave helder te krijgen. Heddema: “De eerste stap is gezet: partijen kennen elkaars vraagstukken en we hebben de monitor vertaald naar de specifieke lokale kenmerken in Apeldoorn. Zo kunnen we in kwalitatieve en kwantitatieve zin sturen op het juiste aanbod. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen wat ze in gang moet zetten en stimuleren, en vastgoedaanbieders hebben een eerste indruk van de kansen om verschillende doelgroepen te combineren binnen bestaand vastgoed.”

Lees verder onder de foto

Sietske Heddema - Gemeente Apeldoorn

Onderdeel van de puzzel
Die stap - om leegstaand, te transformeren vastgoed inderdaad te combineren voor verschillende doelgroepen - is in Apeldoorn nog niet gezet. Heddema: “Wat in zo’n traject vooral heel belangrijk is, is elkaar goed kennen en weten te vinden. Dat vraagt meer tijd.” Nouws: “Het is inderdaad niet zo dat partijen de monitor zien en ineens wakker worden. Het is een instrument dat bijdraagt aan het beleidsproces en er zijn natuurlijk veel meer factoren van kracht. Toch krijg ik veel goede feedback op de monitor. Zelfs ook van partijen die eerst sceptisch waren en zeiden: nóg een onderzoek? Zij zijn achteraf juist erg blij met de frisse kijk op de zaak en vooral het niet dwingende karakter van de monitor. Het staat iedereen vrij er zijn voordeel mee te doen, maar niets hoeft.”

Lees meer over dit onderwerp

Heb je interesse in dit onderwerp? Kom dan naar de bijeenkomst wonen en zorg op 3 oktober.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...