Uitnodiging Bijeenkomst wonen en zorg

Terugblik bijeenkomst wonen en zorg op 3 oktober 2018

Na de stimuleringsregeling ouderenhuisvesting en programma’s als ontgroening en vergrijzing, thuisgeven en langer zelfstandig wonen heb ik 30 jaar ouderenhuisvesting afgesloten met de bijeenkomst wonen en zorg 2015-2018.

Een drukbezochte bijeenkomst met meer dan 100 deelnemers. Na de pitches over de diverse workshops bezochten de deelnemers vier interessante verdiepende workshops.

Naast de doorontwikkeling van het thema langer zelfstandig wonen door Patrick Gering, Andrea Kuijpers en Anita Lahuis, werd het onderwerp beschermd wonen door Lennart Homan en Angela van Velden inhoud gegeven.

In beide workshops kwam duidelijk naar voren dat de samenwerking op lokaal of regionaal niveau van gemeente, corporatie en zorg- en welzijnspartijen noodzakelijk is om toekomstige ontwikkeling op het gebied van wonen en zorg het hoofd te bieden.

Ter ondersteuning van deze workshops kwam de workshop woontechniek in beeld. Naast het door de provincie ontwikkelde instrument woontechniekhulp (Fred te Riet), kwam het voorbeeld van de Rhedense trolley voor demente ouderen in de Achterhoek (Wendy Kuyper) en de Gelderse huistest met TOOS (Mieke Koot en Josephine Dries) voorbij.

Tenslotte kwam de doelgroep zelf aan bod bij monde van Rob Hagens en Ton Esenstam.

Zij gaven enthousiast hun vernieuwende woonzorgconcepten weer.

De provincie ondersteunt initiatieven. De kennis en ervaringen uit deze initiatieven uit de periode 2015-2018 werden op 3 oktober gepresenteerd.

Het einde van een tijdperk?

Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst