Documenten koers wonen

Gedeputeerde Staten hebben de koers ‘Ruimte voor goed wonen’ vastgesteld. Daarin staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal.

Close overlay

Download link

0 Files: