Nieuws: Meer dan voldoende ruimte voor de bouw van ecodorpen

ProfielfotoModerator forum 04-10-2018
716 keer bekeken 0 reacties

Elk initiatief verdient een goede integrale afweging. Lees hier hoe daar invulling aan wordt gegeven.

“Het bouwen van ecodorpen past goed binnen de huidige regels, iets wat bij veel gemeenten en initiatiefnemers van ecodorpen nog niet bekend is”. Dit zei Monique Arnolds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het symposium ‘De meerwaarde van Ecodorpen’.

Olst, 29 september 2018. Zij tekende daarom als eerste de intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Green Deal Ecodorpen. Een ware mijlpaal.

GEN-Nederland, de Nederlandse tak van het Global Ecovillage Network, organiseerde dit allereerste symposium over ecodorpen in Nederland. Er waren informatieve lezingen en de bijna honderd deelnemers, gemeenten, andere overheden en initiatiefnemers van ecodorpen, gingen met elkaar in gesprek over kansen en belemmeringen om in Nederland ecodorpen te creëren. Onderwerpen waren onder andere de mogelijkheden binnen de huidige wetgeving, de Omgevingswet, bestemmingsplannen en het mogen afwijken van het Bouwbesluit. Multifunctionele bestemmingen en afwijkende bouwwijzen en -materialen, zoals stro, leem en hennep, leveren voor gemeenten vaak uitdagingen op, die lastig in te passen lijken in de bestaande wetgeving.

Ecologisch en sociaal

Sommige gemeenten zoeken al naar mogelijkheden om ecodorpen toe te staan, vaak vanuit ecologische ambities, zoals energietransitie, circulaire economie of het vergroten van de biodiversiteit. Met de sociale aspecten van duurzaamheid van ecodorpen zijn de meeste gemeenten minder bekend. Te denk valt aan het begeleiden van mensen met zorgvragen, het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen of het ontwikkelen van een nieuwe lokale economie. Ook krimpregio’s kunnen profiteren van ecodorpen. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe bewoners van buiten de regio aangetrokken worden door dit soort projecten en dat daardoor een voorzichtige ‘omgekeerde beweging’ kan ontstaan. Zo geldt dat, volgens spreekster Simone la Brijn van de gemeente Westerwolde, in ieder geval voor haar gemeente, waar het begrip ecodorp is opgenomen in het bestemmingsplan van een oude aardappelzetmeelfabriek. In Olst hebben de bewoners van het ecodorp ‘Aardehuizen´ niet alleen hun eigen huizen gebouwd, maar ook bijgedragen aan andere initiatieven, waaronder het soepcafé, de Stichting Goede Buren en werken aan een afvalvrije regio.

Intentieverklaring ‘Green Deal Ecodorpen’

Dat het kan, betekent niet dat het allemaal even makkelijk gaat. Daar konden de vele vertegenwoordigers van ecodorpen op het symposium over meepraten. De beperkingen zitten meestal niet in de regelgeving zelf, maar hoe een gemeente deze toepast en of de betreffende bestuurders iets nieuws willen steunen. Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en Herstelwet: “Wat 5 jaar geleden onmogelijk leek, kan nu vaak wel in het kader van de Crisis- en Herstelwet en vanaf 2021 met de nieuwe Omgevingswet. En dat is wat gelukkig steeds meer gemeenten begrijpen”. De meerwaarde van ecodorpen is, dat zaken die onmogelijk lijken, getest kunnen worden. Wethouder Blind van de gemeente Olst: ‘Het project Aardehuizen wilde bouwen met autobanden… alsof mensen water zagen branden!” Dat dat uiteindelijke prachtige huizen opleverde, konden de deelnemers aan het symposium met eigen ogen aanschouwen tijdens de lunch-excursie.

Samen voor duurzame ambities

In de komende jaren zal GEN-Nederland samen met gemeenten, te beginnen met de GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), verder werken aan het scheppen van ruimte voor ecodorpen. De aanwezige gemeenten en ecodorpen tekenden aan het einde van het symposium een intentieverklaring om te komen tot een ‘Green Deal Ecodorpen’, waarbij overheden en ecodorpen samen streven naar het realiseren van ecodorpen en de meerwaarde van ecodorpen voor de samenleving benutten. GEN-Nederland omvat inmiddels ruim vijftig initiatieven in heel Nederland, van Limburg tot Groningen, van de Achterhoek tot Bergen aan zee. Een nieuwe burgerbeweging die erkenning zoekt om vanuit eigen initiatief en kracht oplossingen te bieden voor de huidige klimaatproblemen en de sociale en economische uitdagingen van deze tijd. Volgens de definitie van GEN-international is een ecodorp “Een intentionele, traditionele of stedelijke gemeenschap, die bewust ontworpen is door middel van (lokale) participatieve processen in de vier dimensies, sociaal, cultureel, ecologisch en economisch, om sociale en natuurlijke omgevingen te regenereren”. Concluderend: Ecodorpen dragen bewust en krachtig bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Voor meer informatie:

GEN-Nederland (Global Ecovillage Network Nederland)

info@ecodorpennetwerk.nl

www.ecodorpennetwerk.nl

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...