Aanbieding nieuwe Woonagenda regio Nijmegen en omgeving

ProfielfotoPeter Hendrixen 21-02-2018
787 keer bekeken 0 reacties

Elk initiatief verdient een goede integrale afweging. Lees hier hoe daar invulling aan wordt gegeven.

De komende vijf jaren versnellen de gemeenten in de regio Nijmegen de bouw van woningen om in de grote behoefte te voorzien. Deze en andere ambities op het gebied van wonen, zoals verduurzaming van de bestaande woningvoorraad staan in de nieuwe woonagenda.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben begin februari gezamenlijk een nieuwe regionale woonagenda 2017-2027 vastgesteld. Deze is namens de regiogemeenten door wethouders Geert Gerrits (Wijchen) en Bert Velthuis (Nijmegen) aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers. De komende vijf jaren versnellen gemeenten de bouw van woningen om in de grote behoefte te voorzien. Daarnaast staan in de nieuwe woonagenda ambities om samen met provincie en andere partijen aan de slag te gaan met opgaven op het gebied van wonen, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Om de nieuwe samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de wethouders Wonen van de betrokken gemeenten onlangs de zogeheten Woonagenda van de regio Nijmegen en omstreken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 13 maart ingestemd met de regionale agenda.

Inspelen op behoefte en gaan voor kwaliteit

Wethouder Velthuis van Nijmegen is blij met de woonagenda. “De regio kijkt ernaar uit om deze agenda gezamenlijk uit te voeren. Hiermee worden kansen geboden aan woningbouwprojecten die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de bebouwde omgeving. Plannen die bovendien inspelen op de grote vraag naar woningen en naar huizen die duurzaam zijn”, stelt Velthuis.

Op basis van een analyse van de regionale behoefte, kunnen in de regio gedurende de looptijd van de agenda circa 16.500 woningen worden gebouwd. Over de onderlinge verdeling van het aantal nieuwbouwwoningen in de regio zijn geen harde afspraken meer gemaakt. “Uitgangspunt voor onze regiogemeenten zijn niet de aantallen, maar de behoefte en kwaliteit van de woningbouwopgaven. Dat kunnen we nu dus nog niet exact voorspellen,” aldus Velthuis.

Trots op resultaat

De agenda is opgesteld door de samenwerkende gemeenten met betrokkenheid van de provincie Gelderland. Gerrits: “We zijn trots op het gezamenlijke resultaat, waarbij we een omslag van harde aantallen naar werkelijke behoefte en kwaliteit hebben gemaakt. Bovendien hebben we een versnelling afgesproken om de druk op de woningmarkt de komende jaren weg te nemen. Zo willen we 70 procent van het totaal aan nieuw te bouwen woningen binnen vijf jaar realiseren.”

De agenda sluit goed aan bij de provinciale Koers Ruimte voor goed wonen in Gelderland. De provincie helpt graag bij het waarmaken van de ambities uit de woonagenda, met als resultaat aan goed wonen in de regio Nijmegen en omgeving, nu en in de toekomst.

Bekijk hier de woonagenda van de subregio Nijmegen en omstreken.

Lees ook het persbericht 'Versnelling van woningbouw in Gelderland met regionale woonagenda’s.'

Op de foto: V.l.n.r. Bert Velthuis (wethouder gemeente Nijmegen), Josan Meijers (gedeputeerde provincie Gelderland) en Geert Gerrits (wethouder gemeente Wychen.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...