Nieuwe woonagenda voor regio Arnhem en omgeving

ProfielfotoModerator forum 15-03-2018
762 keer bekeken 0 reacties

Elk initiatief verdient een goede integrale afweging. Lees hier hoe daar invulling aan wordt gegeven.

De gemeenten in de regio Arnhem en omgeving hebben een nieuwe regionale woonagenda. Op 14 maart is de Subregionale Woonagenda Arnhem en omstreken 2017-2027 door de wethouders Wonen aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland. Het provinciebestuur zal daar volgende week dinsdag over besluiten.

Samen werken aan goed wonen in de regio Arnhem en omgeving

De ondertekening van de woonagenda door de wethouders Van Gorkum (Rozendaal), Van Baal (Overbetuwe), Verstand (Renkum), Sluiter (Lingewaard) en Ritsema (Arnhem) gebeurde in de St. Antoniuskapel van ’t Convent in Huissen. In deze woonagenda staat hoe de gemeenten in de komende jaren, samen met andere partijen, werken aan een kwalitatief goed woningaanbod. En hoe zij de opgaven op het gebied van wonen in de regio willen aanpakken.

Wat staat er in de woonagenda?

De gemeenten willen in de periode 2017-2027 zo’n 13.500 woningen bouwen, met een versnelling van de woningbouwproductie in de eerste vijf jaar. Dit is nodig om de huidige druk op de woningmarkt te verminderen. Bij nieuwbouw gaat het om meer dan enkel ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en staan de gewenste kwaliteiten voorop. Het uitgangspunt is dat bij nieuwe woningbouwplannen woningen zonder aardgasaansluiting worden gebouwd. Nieuwe plannen zijn een aanvulling op de bestaande woningen in de regio. Diversiteit in het woningaanbod is namelijk van belang als je het vestigingsklimaat in de regio wilt stimuleren. Eén van de belangrijkste opgaven is de aanpak van verouderde woningen van slechte kwaliteit in wijken en dorpen. Hoe kunnen deze duurzaam worden gemaakt en geschikt voor de behoefte van nu en de toekomst?

Bijsturen wanneer nodig

Verantwoord versnellen, wendbaar sturen is het motto van de woonagenda. Om de komende jaren de vinger aan de pols te houden en bij te kunnen sturen wanneer nodig wordt een monitorsysteem ontwikkeld. Ook werken gemeenten aan flexibiliteit in hun woningbouwprogramma’s. Het is belangrijk dat plannen makkelijk te wijzigen zijn als de vraag naar woningen wijzigt.

Trots op het gezamenlijke resultaat: kwaliteit voorop!

Met de nieuwe woonagenda kunnen de gemeenten (samen) vooruit. Wethouder Verstand (Renkum): “De gemeente is blij met deze nieuwe afspraken omdat ze meer ruimte geven om te bouwen. Maar vooral omdat met deze afspraken meer gekeken wordt naar kwaliteit, duurzaamheid en het bouwen voor de juiste doelgroep.” Wethouder Olland (Rheden, niet aanwezig bij de ondertekening) vult aan: “Ik vind het belangrijk dat er voor elke doelgroep een geschikt woningaanbod is. En natuurlijk dat de bestaande en nieuwbouwwoningen op en top duurzaam zijn. Deze woonagenda maakt de weg hiervoor vrij!” Het gaat dus om het realiseren van de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Wethouder Ritsema (Arnhem): “De uitdaging is om voldoende betaalbare woningen te bouwen die ook nog eens duurzaam zijn. Energiezuinige woningen moeten immers ook beschikbaar zijn voor mensen met een kleine beurs. Goed dat we daar nu gezamenlijk de schouders onder zetten.” Wethouder Sluiter (Lingewaard) omarmt de samenwerking tussen gemeenten: “Ik ben blij met de woonagenda omdat we hiermee als gemeenten het vertrouwen in elkaar uitspreken dat we gaan voor kwaliteit. Hierover hebben we goede afspraken gemaakt en we kunnen elkaar hierop aanspreken. Dit is beter dan alleen de focus op aantallen te bouwen woningen.”

Samen werken aan goed wonen

De provincie Gelderland is de komende jaren partner bij de uitvoering van de woonagenda. Zij ondersteunt gemeenten en andere partijen graag bij de aanpak van de woonopgaven in de regio. Zo zorgen we samen voor goed wonen in de subregio Arnhem en omgeving, nu en in de toekomst. De woonagenda staat geagendeerd op de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten op 20 maart aanstaande.

Bekijk hier de woonagenda.

Lees ook het persbericht 'Versnelling van woningbouw in Gelderland met regionale woonagenda’s.'

V.l.n.r.: gedeputeerde Meijers en wethouders Van Gorkum (Rozendaal), Van Baal (Overbetuwe), Verstand (Renkum), Sluiter (Lingewaard) en Ritsema (Arnhem).

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...