Kiezen voor goede plannen

Elk initiatief verdient een goede integrale afweging. Lees hier hoe daar invulling aan wordt gegeven.