Koers Wonen vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op dinsdag 17 april 2018 de doorontwikkelde Koers wonen: ‘Ruimte voor goed wonen’ vastgesteld. Na het opstellen van de Koers wonen in november 2017 zijn diverse gesprekken met experts gevoerd. De opbrengst van de gesprekken hebben GS gebruikt voor de doorontwikkeling van de koers.

Toekomstbestendig maken van bestaande woningen

De belangrijkste uitdaging om goed wonen te behouden, ligt in het toekomstbestendig maken van bestaande woningen en hun omgeving. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk aardgasloos en energieneutraal en bij voorkeur circulair worden gebouwd. De koers zet in op 2 sporen: afstemming, kennisuitwisseling en afspraken in regionale woonagenda’s, en ondersteuning van wijkgerichte plannen waar meerdere opgaven worden opgepakt.

Regionale woonagenda’s

Om een kwalitatief goede woningvoorraad te ontwikkelen, werken we intensief samen met partners zoals gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op basis van onderzoek brengen we de regionale woonopgaven voor de komende jaren in beeld. Hoeveel en welke soorten woningen zijn er nu, straks en op de langere termijn nodig? Wat kunnen we opvangen met bestaande woningvoorraad, eventueel met aanpassingen, bijvoorbeeld om langer zelfstandig te kunnen wonen? We gebruiken deze informatie om een visie voor wonen in de regio op te stellen. Hierbij hebben we ook oog voor ruimtelijke aspecten, bereikbaarheid en de verschillende onderwerpen die voor de regio van belang zijn. Tot slot maken we met elkaar afspraken over hoe we de woonopgave aanpakken. De analyse, visie en afspraken per regio leggen we samen vast in de regionale woonagenda’s die de basis vormen voor de samenwerking.  

Wijkgerichte plannen

Op dit moment staan er zo’n 885.000 huizen in Gelderland. Dit is 85% van de hoeveelheid woningen die we nodig hebben tot 2040. Deze woningen zijn niet allemaal geschikt voor de toekomst. Woonwensen veranderen in de loop van de tijd. Mensen blijven langer thuis wonen en moeten daarom hun huis aanpassen. Woningen moeten beter geïsoleerd worden. En verwarmen en koken kan straks niet meer op aardgas.

Meer informatie:

Koers Ruimte voor goed wonen

Heb je vragen over de koers? Neem dan contact op met één van de regioadviseurs Wonen.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.