Ruimte voor goed wonen vraagt lef en vertrouwen

Het toekomstgericht maken van bestaande woonwijken in Gelderland is een enorme opgave. Hoe houd je rekening met trends en onzekerheden, welke kansen biedt verduurzaming, en wat is de rol van de provincie? Negen bestuurders gingen donderdag 8 maart onder leiding van Co Verdaas in Het Bruishuis met elkaar in gesprek aan de ‘Tafel Wonen’. Het was de tweede door de provincie georganiseerde bijeenkomst om de provinciale koers ‘Ruimte voor goed wonen’ aan te scherpen.

Opschalen en verbinding maken, breder denken, flexibiliteit inbouwen, risico durven nemen en gewoon beginnen waren de belangrijkste conclusies van deze avond. En dat samenwerken nodig is en dat de echte woonopgave zit in de bestaande woningvoorraad. Dat de provincie daarbij een rol heeft waren de partijen het over eens. Een andere belangrijke opbrengst van de Tafel Wonen is dat een integrale aanpak van wijken noodzakelijk is. Alle belangrijke thema’s zoals verduurzaming, wonen en zorg en klimaatadaptatie komen daar samen en de verschillende invalshoeken versterken elkaar. Vertrouwen in je samenwerkingspartners en af en toe wat lef staan aan de basis voor een goed resultaat.

Experts

De afgelopen periode zijn circa vijftig experts aan de slag geweest met drie thema’s uit de provinciale Koers ‘Ruimte voor goed wonen’: verduurzaming, aanpassing van bestaande woningen en flexibiliteit inbouwen in plannen. Hun aanbevelingen vormden het startpunt voor de bijeenkomst ‘Tafel Wonen’. Een paar experts was ook bij het gesprek aanwezig, net als een aantal leden van Provinciale Staten. Decor van de Tafel Wonen was het Bruishuis in de Arnhemse wijk Malburgen. De voormalige verzorgingsflat biedt plaats aan wonen maar is vooral getransformeerd tot ontmoetingsplek in de wijk. “Een mooi voorbeeld van slim hergebruik van bestaand vastgoed”, karakteriseerde gedeputeerde Josan Meijers de locatie.

Volgende stap

In de Koers Ruimte voor goed wonen staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, waarbij maatwerk en flexibele plannen centraal staan. De koers wordt met de conclusies uit bijeenkomsten aangescherpt. Wonen is ook onderdeel van de provinciale omgevingsvisie. Daarom krijgt de opbrengst ook een plek in de nieuwe Omgevingsvisie “Gaaf Gelderland”.

Meer informatie:

Gesprek Tafel Wonen in het Bruishuis

Presentatie Tafel Wonen 8 maart

Opbrengst Expertmeeting 19 februari:
verslag verduurzaming, verslag bestaande voorraad, verslag flexibel programmeren

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.