Regionale woonagenda's

In de koersnotitie ‘Ruimte voor goed wonen’ staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal. De woonpartners in de regio maken afspraken in regionale woonagenda’s. Bijvoorbeeld over verduurzaming van bestaande woningen en aantallen nieuwbouwwoningen. Hieronder vind je de woonagenda per regio. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de coördinator van jouw regio. Als er aanpassingen in de afspraken nodig zijn, kan dat op basis van het gezamenlijk gesprek. Op die manier wil de provincie maatwerk leveren en flexibiliteit in de plannen inbouwen. Zo kunnen we goed reageren op ontwikkelingen in de samenleving.

Regio Achterhoek

 • De Achterhoek bestaat uit de gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
 • Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) heeft plaatsgevonden. 
 • Er wordt gewerkt aan nieuwe woonagenda.
 • Onderzoek naar nieuwbouwopgave.
 • Focus ligt op de bestaande woningvoorraad waarbij kwaliteit, duurzaamheid en de veranderende vraag centraal staat.

Bekijk hier de woonagenda van regio Achterhoek. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Regionale Woonagenda.

Regio Arnhem en omstreken

 • Bestaat uit gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum en Rozendaal
 • Motto: ‘Wendbaar sturen, verantwoord versnellen’
 • In de periode 2017-2027 13.500 woningen bouwen met een versnelling van de productie in de eerste vijf jaar
 • Nieuwbouw is aanvulling op bestaande woningen in de regio
 • Focus op aanpak en verduurzaming van verouderde woningen

Bekijk hier de woonagenda en het uitvoeringsprogramma van de regionale woonagenda van Arnhem.

Regio FoodValley

 • Bestaat uit gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, de provincies Gelderland en Utrecht
 • Belangrijke thema’s: middenhuur, duurzaamheid en flexibel programmeren
 • Komende 10 jaar 17.500 nieuwe woningen bouwen
 • Vastgoedmonitor doorontwikkelen met actuele data, gecombineerd met analyse-tools en rapportage-functie

Bekijk hier de woonagenda van regio FoodValley

Regio Liemers

 • Bestaat uit gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar
 • Belangrijke thema’s in 2018:
  • Verduurzamen bestaande voorraad;
  • Flexibel programmeren nieuwbouw
  • In kaart brengen regionale behoefte Wonen met Zorg

Bekijk hier de woonagenda van de regio Liemers

Regio Nijmegen en omstreken

 • Bestaat uit gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen

 • Belangrijke thema’s:

  • bouwen zonder aardgasaansluiting is uitgangspunt

  • aanpak van verouderde woningen van slechte kwaliteit in wijken en dorpen belangrijk

  • verbeteren van het vestigingsklimaat door vergroten diversiteit aanbod in de regio 

 • Bekijk hier de woonagenda van de regio Nijmegen en omstreken

Regio Noord Veluwe

 • De regio bestaat uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
 • De regio verwacht nog dit jaar te starten met het proces om tot een nieuwe woonagenda te komen.
 • Focus op 4 thema’s: woningmarkt in beweging (programmering), wonen-welzijn-zorg, duurzaamheid en de potentie van de bestaande voorraad.

Bekijk hier de woonagenda van regio Noord Veluwe.

Cleantechregio Stedendriehoek

 • Bestaat uit gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en  Zutphen

 • Belangrijke thema’s in 2019:

  • Sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland
  • Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de (bestaande) voorraad
  • Wonen en zorg
  • Monitoring

Bekijk hier de woonagenda van regio Stedendriehoek.

De Cleantech Regio Stedendriehoek heeft een nieuwe Woonagenda. Gedeputeerden Staten (GS) hebben deze agenda op verzoek van de acht gemeenten en regio op 11 december 2018 vastgesteld. GS zien deze nieuwe Woonagenda als een bevestiging van de gezamenlijke ambitie van regio, gemeenten en provincie om goed wonen, nu en in de toekomst mogelijk te maken.
De regionale Woonagenda Cleantech Regio zet in op sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland. Sleutelwoorden hierbij zijn kwaliteit en maatwerk. Dit wil men onder andere bereiken door bestaande woningen energieneutraal en klimaatbestendig te maken. Ook de toenemende verwevenheid van wonen en zorg is als belangrijk thema geagendeerd. Voor nieuw te bouwen woningen zijn tien zogenoemde ‘richtinggevende principes’ op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en wonen opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten nieuwbouwlocaties zoeken in bestaande wijken, dorpen en kernen, waarbij zij ook oog hebben voor het belang van groen en klimaatadaptatie. De huidige druk op de woningmarkt is onderdeel van deze Woonagenda. Afgesproken is om als regio en provincie de ontwikkelingen op de woningmarkt intensief te monitoren. Waar nodig kunnen de afspraken in de agenda bijgesteld worden.
De Woonagenda wordt elke twee jaar herijkt.

Regio Rivierenland

 • Bestaat uit gemeenten Culemborg, Buren, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, West Betuwe, Tiel en Zaltbommel

 • Belangrijke thema’s in 2019:
  - Huisvesting Arbeidsmigranten
  - Het wonen en de uitstroom in het kader van beschermd wonen
  - Regionaal woningbehoeftenonderzoek
  - Verduurzaming bestaande woningvoorraad

Bekijk hier de woonagenda van regio Rivierenland

Heb je een vraag? Stel deze dan aan de regiocoordinator van jouw regio.

 

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.