Opinie: Bouwen en meer bouwen is het antwoord niet; elke woning moet raak zijn

Is er in 2030 nog vraag naar een eengezinswoning anno nu? Immers, het aantal senioren en alleenstaanden groeit en groeit maar. Laten we vooral flexibel bouwen, bepleiten Josan Meijers, gedeputeerde in Gelderland, en Monique van Haaf, gedeputeerde in Overijssel.

De Tweede Kamer spreekt morgen over de bouwopgave. De landelijke roep vanuit de politiek om te bouwen, te bouwen en nog eens te bouwen is duidelijk en op veel plaatsen zeker nodig. Maar buiten de steden krimpt en vergrijst de bevolking. Daar moeten we bestaande gebouwen beter benutten en met innovatieve en flexibele concepten inspelen op de woningvraag. Dat voorkomt leegstand op de lange termijn.

De vraag op de woningmarkt hangt af van de economische situatie en verschilt per regio. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat Nederlanders het woningaanbod de belangrijkste kwestie vinden die hun gemeente moet aanpakken. 

Hoe te voorkomen dat de provincie volgeplempt wordt met huizen waar straks niemand meer in wil of kan wonen?

Dat geldt nadrukkelijk ook voor Oost-Nederland. Er is veel te doen over bijbouwen van woningen in onze provincies. En terecht, want er is krapte. Vooral in de middeldure en sociale huur zien we dit terug. We ontkomen ook hier niet aan bijbouwen. Maar hoe te voorkomen dat de provincie volgeplempt wordt met huizen waar straks niemand meer in wil of kan wonen omdat ze niet meer aan de woonwensen voldoen?

Lees verder onder de foto

Knarrenhof

Door vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens verandert de woningvraag. Voldoen de eengezinswoningen die nu moeten worden gebouwd aan de behoeften van 2030? Zo nee, kunnen we ze dan zo bouwen dat ze straks relatief makkelijk kunnen worden aangepast? Dit vraagt meer ruimte in de landelijke regelgeving, zodat we kunnen experimenteren en maatwerk kunnen bieden. 

Denk aan mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw of de omvorming van leegstaande boerderijen naar een nieuwe bestemming. Zo kun je een Knarrenhof mogelijk maken: een initiatief van ouderen voor een gezamenlijk woonproject waarbij zorg voor elkaar en lang zelfstandig wonen vooropstaan.

Een grotere uitdaging dan bijbouwen, is het verduurzamen, omvormen en toekomstbestendig maken van bestaande bouw. Berekeningen tonen aan dat zo'n 85 procent van de woningen die straks nodig zijn, er nu al staan. Veel van de bestaande woningen zijn echter niet duurzaam en flexibel genoeg om aan de toekomstige vraag te voldoen. Ze moeten vroeg of laat aangepakt worden.

Speel niet alleen in op veranderende woonwensen, maar ook op iets als kli­maat­ver­an­de­ring.

Lees verder onder de foto

Opvang water

Aanpassing van bestaande woningen en buurten, soms door sloop en nieuwbouw, is een belangrijke opgave. Dus moet er niet alleen ingespeeld worden op veranderende woonwensen, maar ook op ontwikkelingen als klimaatverandering, bijvoorbeeld door opvang van water in te bouwen.

Provincies zitten niet stil als het gaat om verduurzamen van bestaande bouw. Gelderland heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de versnelde verduurzaming van ruim 11.000 corporatiewoningen en wil de komende jaren nog eens 100.000 woningen onder handen nemen. Overijssel werkt samen met partners in 'De Woonkeuken' aan nieuwe concepten voor een duurzaam en gevarieerd woningaanbod. In Deventer trekt de provincie samen op met de gemeente, corporaties en Enexis om de stad in 2030 fossielvrij en energieneutraal te maken. En zo zijn er meer voorbeelden.

Goed wonen vraagt meer dan simpelweg bouwen, bouwen, bouwen. Het gaat niet alleen over aantallen, maar ook over rekening houden met verschillen in regio's, met verandering van vraag in de tijd en een goed zicht op datgene wat er al staat. Het betekent durven innoveren en experimenteren, durven loslaten en flexibel omgaan met regels. Elke woning moet raak zijn. En boven alles: er is niet één partij die dit alleen kan aanpakken. We zijn ervan overtuigd dat bewoners, overheid, ontwikkelaars en andere partijen dit samen moeten en kunnen waarmaken.

Door: Josan Meijers (gedeputeerde provincie Gelderland) en Monique van Haaf (gedeputeerde provincie Overijssel)

Gepubliceerd in dagblad Trouw op 24 april 2018

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Bovenstaande bijdrage is geschreven door Rudi Tink 02-05-18 om 12:23

In dit artikel wordt terecht melding gemaakt van het feit dat het alleen maar traditioneel bijbouwen niet wijs is.
Op korte en middellange termijn is er een groot tekort aan woonruimte, echter als we op lange termijn krijgen hebben we nu al meer woningen dan er over 30 jaar nodig zijn, zodat leegstand dreigt met een enorme daling van de huizenprijzen.
Het verdient dus aanbeveling onze energie te steken in een creatieve oplossing voor de komende 15 tot 20 jaar, waarbij aandacht dient te zijn voor de demografische ontwikkelingen en duurzaamheid. Tijdelijke bouw met herbruikbare goederen kan een goede oplossing zijn. Dus het alleen maar roepen “ bouwen, bouwen” is geen duurzame oplossing. Ik hoop dat bestuurders en beleidsmakers deze visie zullen uitdragen.