De provincies reiken het Rijk de hand voor de woningbouw

ProfielfotoMarieke Kassenberg 08-11-2018 983 keer bekeken 7 reacties

De provincies krijgen er nog al eens van langs de laatste tijd in de tweede kamer en de pers. We zouden het bouwen van woningen tegenhouden, willen alles binnenstedelijk en hebben teveel regels en voorschriften. Dat klopt natuurlijk niet! De provincies zijn keihard bezig om die 1 mln woningen mogelijk te maken (waarvan 100.000 in Gelderland). We doen dit in grote steden en in kleine kernen, maar altijd passend bij de regionale vraag. We vinden het daarnaast belangrijk dat de woning op de juiste plek komt en dus bereikbaar is en dat de omgeving prettig leefbaar is en blijft voor de nieuwkomers en de zittende bewoners.

In dit manifest leggen de provincies uit wat ze doen om die woningen snel te laten bouwen: 1. Expertise inzetten, 2. Partijen met elkaar verbinden, 3. Financiering van infra, bodemsanering en onrendabele toppen en 4. Snelle wegen door de regelgeving vinden met flexibele programmering.

Aan de andere kant vragen we ook iets van het Rijk. We zijn blij met de grote aandacht van de minister en de kamer en willen graag de samenwerking verder verstevigen. We vragen daarom om: 1. Grotere verbondenheid tussen wonen en bereikbaarheid, 2. Een fonds voor onrendabele toppen voor groei en krimpgebieden, 3. Experimenteerruimte voor gebiedsgerichte aanpak, 4. Laat corporaties investeren en 5. Transitiefonds en experimenteerprogramma voor het vernieuwbouwen van de bestaande voorraad.

We weten zeker dat we dan met alle partners die versnelling nog beter van de grond krijgen.

Bent u dat met ons eens, of mist u punten in dit manifest, laat het ons vooral weten. Er is nu politieke aandacht!

7  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Henk Weijers 15-11-18 om 9:17

ik sta hier helemaal achter! In kleine kernen is er een tekort aan betaalbare woningen zowel voor jongeren als ouderen. Het is prachtig wanneer de provincie de gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van haar beleid om experimenteerruimte te creëren voor innovatieve woon-zorg-experimenten; innovatie moet hierbij leidend zijn en niet het keurslijf van wet- en regelgeving. Daar worden de burgers blij van!

Stephan Papen 05-02-19 om 16:26

De link naar het manifest werkt (hier) niet!
Daarnaast ben ik deels eens met Henk Weijers. Mijn ervaring/gevoel is ook dat veel plannen en ideeën van burgers maar zelden niet stuk lopen op bureaucratie en/of verschuilen achter regels en verordeningen. Beter zou het zijn dat de gemeentelijke RO ambtenaren (3.0?) meer vanuit de bedoeling naar ideeën kijken en proactief meedenken hoe het wel mogelijk gemaakt kan worden. Daar kan de provincie in mijn beleving nog veel meer sturend in kan optreden. Ook vind ik het kwalijk te moeten constateren dat het verschil uitmaakt in welke provincie men woont.
Voor alle duidelijkheid ik reageer als burger die maar beperkt op de hoogte is van alle nut en noodzaak van alle bestaande regelgeving rondom RO en bouwen. Wat ik wel weet dat ik het ervaar als een doolhof van regeltjes die inmiddels het doel ver voorbij schiet namelijk een leefomgeving waar het prettig wonen en werken en recreëren is. Mijn hoop is gevestigd op de invoering van de omgevingswet, waar de initiatiefnemer nadrukkelijk weer de hoofdrol krijgt.

Marieke Kassenberg 06-02-19 om 9:58

Ik ben wel benieuwd, welke regels zou je willen schrappen?
Dat er verschillen tussen provincies en tussen gemeenten zijn vind ik trouwens niet raar, maar juist prima. Door de verkiezingen (20 maart provinciale staten, niet vergeten!) komt er een politiek bestuur met ambities en prioriteiten. Dat ga je natuurlijk terugzien in de leefomgeving.

Henk Weijers 25-03-19 om 18:27

Het gaat er niet om dat er regeltjes geschrapt worden maar dat er geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen. Denk maar eens aan de toename van het aantal ouderen de komende decennia, daar is passende woonruimte voor nodig. Het zou mooi zijn wanneer RO ondersteunend werkt bij het realiseren van innovatieve woon-(zorg) initiatieven. Zeker wanneer zo'n initiatief ook in de woonbehoefte van jongeren kan voorzien.

Daniël Verveer 10-04-19 om 1:20

Deze hele site staat vol met holle frasen . U schrijft ".. We vinden het daarnaast belangrijk dat de woning op de juiste plek komt en dus bereikbaar is en dat de omgeving prettig leefbaar is en blijft voor de nieuwkomers en de zittende bewoners..." . In mijn perceel staat binnen het bestemmingsvlak wonen een gebouw wat recent [tegen mijn zin] tot gastenhuis is bestemd. Ik had gevraagd om een woonbestemming. Het gebouw is in 1959 gebouwd met vergunning, met spouwmuren. In 1980 zijn er mensen gaan wonen, tot in 1994. Toen heeft het college onrechtmatig gehandhaafd. Daarna is het officieeël niet meer bewoond geweest, maar de elektriciteitsmeter en gasmeter uit 1984 vertellen een ander verhaal . Van 2006 tot in 2008 hebben we er zelf gewoond, na een volledige renovatie met vergunning. Het staat in de lintbebouwing met een eigen [officiële] inrit naar de weg. Het is volledig geïsoleerd en heeft enegielabel A+++ . Daarbij past het in alle plannen van de gemeente.
De enige reden dat we geen [tijdelijke-] herbestemming krijgen is omdat de gemeente ' ..het niet wil..' zonder motivatie ! En daar gaat de Provincie mee akkoord in het kader van de 'beleidsvrijheid' . Maar het past in het beleid.. ...en voor de afwijking is geen motivatie. Dan gaat de provincie toch alleen maar akkoord met WILLEKEUR en is al die wollige taal mist ?

Marieke Kassenberg 11-04-19 om 10:38

Met de heer Verveer is contact geweest als gemeente en provincie. Dit forum is niet de goede plek om die discussie verder te voeren.

Gert 12-06-19 om 9:06

U vraagt punten voor uw manifest en een punt kan zijn de onwil en ook willekeur van gemeenten. Zoals ook in het voorbeeld van Daniel Verveer. Bij veel provincies (ook Gelderland) ligt echt het probleem niet, maar gemeenten maken er nog wel eens een potje van en dat zijn gemiste kansen.