Per 7 januari a.s. wordt de subsidieregeling ‘samen zelf bouwen’ vereenvoudigd

Christa Jakobs November 19, 2018 3 comments

In de laatste jaren is het aantal particuliere initiatieven dat gebruik maakt van de CPO*-subsidieregeling terug gelopen. We hebben laten nagaan waarom dit zo is. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt is grond op dit moment beperkt beschikbaar is voor initiatieven. Gemeenten geven niet altijd prioriteit aan initiatieven die zelf hun woonproject willen realiseren, en in een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de politieke-bestuurlijke wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren. Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met de CPO-regeling. Het gevolg is dat de opstartfase initiatiefnemers veel energie (tijd/moeite) en geld kost, waardoor subsidieaanvragen uitblijven of in een relatief laat stadium pas worden ingediend.

Initiatiefnemers gaven aan behoefte te hebben aan ondersteuning in de opstartfase van hun project. Belangrijkste aanpassing per 7 januari a.s. is daarom een vaste tegemoetkoming in kosten voor procesbegeleiding (€ 2.000) voor het oprichten van een collectief en het inhuren van professionele ondersteuning voor gesprekken in de opstartfase met de grond-/pandeigenaar en gemeente. Andere wijziging is dat de te ontvangen bijdrage niet meer een maximaal bedrag is per woning, maar een vaste tegemoetkoming (€ 10.000) wordt voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan, indien het nieuwbouw treft. En € 12.500 indien de haalbaarheid wordt onderzocht voor sloop/nieuwbouw of transformatie van bijvoorbeeld een school naar woningbouw. Begin 2019 worden het nieuwe aanvraagformulier en de bijbehorende flyer en formats ter beschikking gesteld op de CPO subsidiepagina.

Wil jij samen met anderen, bouwen aan jouw eigen woning en buurt? Provincie Gelderland ondersteunt initiatiefnemers die samen zelf willen (ver)bouwen met een processubsidie in de opstart- en haalbaarheidsfase. Dit kan zowel voor huur- als koopwoningen, en voor zowel woningen die nog gebouwd moeten worden, als voor woningen die gebouwd worden in een leegstaand gebouw, zoals bijvoorbeeld een school. In Gemeente Nunspeet en Gemeente Bronckhorst is samen bouwen al bekend, en in de regio Arnhem Nijmegen vinden initiatieven en woningbouwcorporaties elkaar.

Voor 2019 is er budget beschikbaar voor initiatieven die de haalbaarheid van hun plan willen laten onderzoeken. In verband met de provinciale verkiezingen in maart is 2019 het laatste jaar van deze CPO regeling.

Meer informatie:
Ervaringen samen zelf bouwen
Samen zelf bouwen in beeld
Initiatiefnemers op zoek naar een locatie
Ruimte creëren voor anders wonen loont

Een paar projecten uit de CPO-regeling in aanbouw:
10 nieuwe woningen in Beltrum (gemeente Berkelland)
10 nieuwe woningen in Teuge (gemeente Voorst)

Verslag van het kenniscafé Samen je eigen droombuurt bouwen

*Collectief particulier opdrachtgeverschap

3  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
rudie van Haren November 21, 2018

we willen met een groep aan de slag.
echter de gemeenteambtenaren geven vooralsnog geen toestemming om een bestemmingsplan te schrijven.
grond ligt in een kern .

wat moeten we nu doen ?

wie weet raad ?

Christa Jakobs November 22, 2018

Dag Rudie, de gemeenten in de regio’s maken regionale afspraken over o.a. nieuwbouw. Deze afspraken vind je hier: https://bit.ly/2SgBY3n
Concreet is voor een subsidieaanvraag om de haalbaarheid van jullie initiatief te onderzoeken, een intentieverklaring van de gemeente nodig. Is de gemeente bekend met jullie ideeën? Is er wellicht een andere locatie beschikbaar, of een gebouw dat leeg gaat komen en herbestemd kan worden? Mijn advies is hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

Brigitte Wunderink December 07, 2018

Leuk om te lezen dat de genoemde voorbeelden van de regeling zo'n succes zijn. Hopelijk kunnen er in het laatste jaar nog enkele mooie initiatieven gestart worden.

Cookie settings