Samen met Flexwonen aan de slag!

ProfielfotoJosan Meijers February 19, 2019 1 comments

Een goede en veilige plek om te wonen en te leven. Dat is een basisbehoefte. Dat geldt al helemaal voor mensen die door allerlei omstandigheden in een vervelende en stressvolle situatie zijn gekomen, of die tijdelijk ver van familie en vrienden zijn. Waarom zijn ze dan nog vaak aangewezen op een onwenselijke of zelfs illegale oplossing?

Het gaat om spoedzoekers, studenten, expats, vergunninghouders en arbeidsmigranten. Om mensen in een scheiding of uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar ze niet langer kunnen blijven. En ook om mensen die komen naar Nederland omdat wij werk voor ze hebben. Ook deze arbeidskrachten moeten worden gehuisvest. Op een plek die als thuis voelt.

Het is mij duidelijk geworden dat het om een grote groep gaat. Uit allerlei onderzoeken en de gesprekken die ik heb, zie ik dat de vraag naar tijdelijke woonruimte groter is dan we vaak denken. Zo’n 10 % van de woningzoekenden is op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke woonruimte. Omdat die niet voor handen is, wordt er uit nood voor oplossingen gekozen die niet wenselijk of zelfs illegaal zijn. Ik denk aan vakantieparken, maar ook aan het huisvesten van arbeidskrachten in een woonwijk. Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die op een matras in een schuur of stal slapen. En daar huur voor moeten betalen!

Een flexibele schil in de woningvoorraad met tijdelijke woonplekken kan de oplossing bieden die deze mensen nodig hebben. Het realiseren van deze tijdelijke woonruimte moet en gebeurt al in gezamenlijkheid. Maar de opgave is groot! Daarom agenderen wij flexwonen in de Regionale Woonagenda’s. En organiseren wij het congres ‘Flexwonen in Gelderland’.

Er zijn nog talloze vragen. Hoeveel flexwoningen hebben we nodig, voor welke doelgroepen? Waar moeten deze mensen naartoe als ze aan het eind van hun huurcontract nog geen woning hebben? Door al deze onzekerheden komen initiatieven nog onvoldoende van de grond. Gelukkig zijn er al mooie voorbeelden van huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Zoals in Nijkerk waar de gemeente en Woningstichting Nijkerk 28 kleine wooneenheden als tijdelijke oplossing hebben gerealiseerd, bedoeld om de druk op de woningmarkt voor bepaalde doelgroepen wat te verlichten. Of Harderwijk, waar de gemeente het voormalige bedrijfsterrein Struik heeft aangekocht. Vooruitlopend op mogelijke ontwikkelingen maakt de gemeente samen met de woningcorporaties Uwoon en Omnia Wonen voor 10 jaren tijdelijk wonen op deze locatie mogelijk.

Voorbeelden zijn leerzaam en inspirerend. Misschien bieden ze niet op alle vragen een antwoord, maar alleen door te doen, ontdekken we of iets werkt. Met het delen van kennis via dit Forum Gelderland en bijeenkomsten, het participeren in pilots en het inzetten van instrumenten zoals de Regionale Woonagenda’s en SteenGoed Benutten helpen wij graag.

Ik daag partijen uit om de handschoen op te pakken en met elkaar het gesprek aan te gaan. Zo zorgen we er samen voor dat spoedzoekers de veilige, tijdelijke thuisbasis krijgen die nodig is!

Josan Meijers, gedeputeerde Wonen

Download hier het programmaboekje voor het congres.

Op de foto: Jolanda, uit Flexwonen in Nunspeet. Video voor het congres Flexwonen in Gelderland

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Remco de Kluizenaar March 09, 2019

ik ben benieuwd of 21 feb bij de bijeenkomst "flexwonen in gelderland" de stichting Ecovrede uit Arnhem aanwezig en/of genodigd was. Ik heb net even hun website weer gezocht, nog altijd erg rommelig vormgegeven, maar dat mag niet afleiden van wat voor omvangrijk project zij opzetten en hoeveel mensen die in de marge zijn geraakt hiermee gediend zijn. https://sites.google.com/site/evsecovrede/achtergronden-ecovrede
Ik ben twee jaar geleden in hun loods op bezoek geweest en heb vernomen dat zij leegstaande panden bestemmen voor noodwoning voor bijv mensen die in schuldsanering terecht zijn gekomen, waarbij zij ook stadslandbouw op de gronden doen, ze hebben een omvangrijke kringloopwinkel functie waarbij dezelfde doelgroep aan basis spullen zoals kleding en meubels komt en ze hebben een voedseldistributienetwerk opgezet met brood, groente, fruit en dergelijke basisvoeding. Ook beheren ze een natuurgebied, de ecovredegaard. (vanuit de wens daar een bijenhotel te maken heb ik in hun loods een dag met vrijwilligers gewerkt). Hun administratie, de distributie, de diverse functies en doelstellingen, worden allemaal uitgevoerd door en met mensen die op deze voorzieningen aangewezen zijn, omdat overheden dit ontoereikend voor hen kunnen bieden. (bijvoorbeeld wanneer uitkeringen stopgezet zijn omdat er geen woonplaats meer is, en woonplaats niet meer gegeven wordt, omdat een huurachterstand tot een grote schuld is opgelopen door financiele sancties, in de trant van: "als u niet kunt betalen voor 31 maart, leggen wij u daarvoor een boete op van 300 euro." Via dergelijke manieren van omgaan met burgers raken mensen soms vanuit een klein probleem in een draaikolk van problemen.) Stichting ecovrede zorgt voor een groep mensen die door uiteenlopende oorzaken "buiten de boot" geraakt zijn, voor basisbehoeften als woning, kleding, meubels en eten, maar daarnaast ook voor een invulling van de tijd, een doel en gevoel van betekenis, sociale samenhang, contact met natuur en landbouwgrond.
Op deze zeer concrete, uitvoerbare manieren maken Syne en Nelly hun prestigieuze visie waar, zoals ze deze op de site noemen: "EVS - EcoVrede werkt vanuit een totaalvisie op mens en samenleving. De realisatie van een gezonde samenleving in bouwen, wonen, werken, leven en bewustzijn." Zij doen dit door zelf ook hun bestaanszekerheden op te geven, in dezelfde panden te wonen en werken als waarin hun doelgroep woont en werkt. Twee intelligente en gedreven mensen die makkelijk een topinkomen zouden kunnen verdienen, leven nu ook zelf van het netwerk aan reststromen en donaties waaraan zij hun doelgroep helpen. Zeer inspirerend en respect afdwingend. Daarmee kan de Stichting Ecovrede in een gesprek over flexwonen niet ontbreken. Vandaar dat ik hen hierbij graag noem.

Cookie settings