Werkbezoek Betaalbaar Wonen in Arnhem

Peter Kerris August 28, 2019 2 comments

Werkbezoek Betaalbaar Wonen in Arnhem:
over jong cement, samen de bouw versnellen, bewonersenergie en eenvoudiger procedures

Afgelopen vrijdag ben ik op de fiets op pad geweest om de woonopgave in Arnhem van dichtbij te zien. Ik kom zelf uit Nijmegen, waar de woningnood erg hoog is, maar in onze provinciehoofdstad liggen ook grote opgaven.

We zijn begonnen in Presikhaaf met de woningbouwcorporaties Vivare en Portaal. We hebben nul-op-op-de-meter renovaties bekeken. Ik ben onder de indruk van de energie van de corporaties om de bestaande huizen duurzamer te maken. Dat helpt bij de klimaatdoelstellingen, en zorgt er ook voor dat uiteindelijk de energierekening van de bewoners naar beneden gaat. Ik wil graag meedenken over hoe we dit nog makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In elk geval sluit ik aan bij de lobby om de verhuurdersheffing te schrappen, zodat de corporaties meer geld beschikbaar houden.

We hebben het ook uitgebreid gehad over leefbaarheid in wijken. Ik vond hun experimenten met ‘jong cement’ waarbij jonge mensen zorgen voor sociale contacten in een complex erg interessant. Het zogenaamde ‘scheefwonen’ van mensen kan soms een goede functie hebben en prettig wonen voor een hele wijk beïnvloeden.

Het terrein van de oude melkfabriek van Coberco waar we vervolgens heen fietsten was van een heel andere orde. Daar ontwikkelt BPD een plan om in het hoge segment duurzame en circulaire woningen te realiseren. Horeca en bedrijven moeten ook een plek krijgen op deze toplocatie aan de Rijn. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we de oude fabriek zelf voor de hele stad kunnen behouden als centrum van activiteiten, festiviteiten en startups. Op de aanpalende terreinen die BPD ook in bezit heeft komen onder andere sociale huurwoningen heeft ze beloofd. Projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en provincie moeten meer en vroeger in het proces samenwerken om dergelijke complexe gebiedsontwikkelingen sneller te bouwen en ook voor mensen met een kleine beurs toegankelijk te houden.

Bij het Bruishuis in Malburg doken we de sociale huur weer in samen met Volkshuisvesting, de derde grote Arnhemse corporatie. Het hele pand met 140 woningen wordt beheerd en bestuurd door bewoners. Door de mix van bewoners van allerlei leeftijden, achtergronden en opleidingen bruist het hele gebouw en heerst er de sfeer van een grote familie. We hebben in het café, samen met wethouder Ronald Paping, een smakelijke lunch gegeten met uitzicht op de prachtige speeltuin die de hele buurt met elkaar verbindt. Een knap stuk werk dat zeker navolging verdient. Ook hier blijkt weer dat maatwerk en bewonersenergie projecten tot een succes maken.

Tot slot zijn we naar Meinerswijk gefietst om daar het ‘tiny paradise’ te bekijken. Dit is een tijdelijk flexwonenproject van Volkshuisvesting op de bouwgrond van KondorWessels waar over enkele jaren een woonwijk moet verrijzen. Op deze fantastische zomerdag waarbij alles in bloei stond zag het er inderdaad paradijselijk uit. De bewoners wonen er niet alleen, maar bouwen er een gemeenschap op waarbij ook de omliggende wijk wordt betrokken. Hoewel dergelijke tijdelijke flexwoningen een oplossing kunnen zijn voor starters of andere tijdelijke bewoners zullen de procedures wel eenvoudiger moeten om de businesscase rond te rekenen. Als je tijdelijk ergens iets neerzet moet het wel snel kunnen, eens kijken of we daar iets aan kunnen doen.

Ik heb deze dag weer veel ideeën opgedaan om verder uit te werken voor een nieuw Actieplan Wonen in Gelderland. Ik wil zo snel mogelijk met een concreet actieplan naar Provinciale Staten om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen waarbij energietransitie en leefbaarheid natuurlijk ook zeer belangrijk zijn.

Als je goede ideeën hebt, laat het weten!

Peter Kerris
Gedeputeerde Werk en Wonen voor de provincie Gelderland

Werkbezoek betaalbaar wonen in Arhem

Video Werkbezoek

 

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Carla Onderdelinden September 10, 2019

Beste Peter,
Vanuit de gedachte dat heel veel er gewoon al is, en dat geldt ook voor onze woningvoorraad, werken we met de all inclusive wijk aan een inclusieve samenleving, waardevolle economie en duurzame leefomgeving. Wij denken dat veel van onze hedendaagse vraagstukken geen schaarsteprobleem maar vooral een organisatieprobleem zijn en dat ook de woningproblematiek voor een aanmerkelijk deel kan worden opgelost door anders organiseren. Ikzelf woon bijvoorbeeld in een groot huis, mijn oudste zit op kamers en mijn jongste vliegt waarschijnlijk ook uit. Ik woon prima, maar eigenlijk zijn huis en tuin aan de grote kant voor mij alleen. Ik ben best bereid te ruilen. Maar hoe pak ik dat aan? Zo zie ook ook veel ouderen wonen in veel te grote huizen, die qua onderhoud een blok aan hun been zijn. Wij zouden heel graag een pilotproject willen uitvoeren waarbij we in de praktijk, met bewoners, onderzoeken welk deel van de woningproblematiek we kunnen oplossen door buiten de box anders te organiseren. Wij hebben wel ideeën.
Hartelijke groet,
Carla Onderdelinden
www.transitiereizen.nl
carla@transitiereizen.nl

Christa Jakobs September 17, 2019

Beste Carla, dank voor je reactie. We verzamelen momenteel de reacties en ideeën voor het Actieplan Wonen. Uitgaan van wat er al is, en met anders organiseren ook verhuizingen en doorstroming realiseren is een mooi uitgangspunt. We gaan graag een gesprek met jullie aan over jullie ideeën. Kijk ook eens hieronder hoe ze anders organiseren in Beltrum in de Achterhoek: in de Pilot Ontwikkelen portefeuillestrategie Beltrum is er onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Beltrum voor nu en de toekomst. Er bleek een mismatch in vraag en aanbod te zijn, omdat jongeren geen starterswoning konden vinden. In afstemming met het dorp is besloten maximaal in te zetten op het investeren in de bestaande woningvoorraad en voor specifieke doelgroepen woningen toe te voegen. Momenteel wordt gewerkt aan een vervolgaanpak van deze pilot in 10 andere kernen in de Achterhoek.

Pilot Beltrum: https://wonenenruimte.gelderland.nl/inspriratie+nieuw/ervaringen/1102121.aspx?t=Toekomst+wonen+in+Beltrum

Cookie settings