Op bezoek in het land van Maas en Waal

ProfielfotoAukje Las September 09, 2019 1 comments

Tussen de twee grote rivieren van Gelderland ligt de gemeente West Maas en Waal. Afgelopen dinsdag was ik samen met mijn collega’s Wiljan (Planbegeleiding), Huibert (Wonen) en Eline Stam van Regio Rivierenland te gast om een aantal projecten te bekijken. Dit soort dagen zijn cadeautjes: het kantoor in Arnhem uit en je werk in de praktijk zien.

De gemeente West Maas en Waal werkt sinds 2016 met een toetsingskader om de plannen voor woningbouw te beoordelen. Wanneer er een plan wordt ingediend wordt er eerst een integrale beoordeling uitgevoerd: hoe scoort het plan op bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en wordt bestaand vastgoed hergebruikt? Dit laatste vind ik als procesregisseur SteenGoed Benutten met name interessant: hoe geef je leegstaande gebouwen een nieuwe toekomst?

Een van de eerste stops op onze excursie was de Kraanbaan. Aan de Waalbanddijk in Beneden Leeuwen staat een voormalige scheepswerf, monument de Klef en een meelfabriek leeg. De gemeente heeft samen met de betrokken ontwikkelaars een plan gemaakt. Dit is een lastig project, onder andere omdat er buitendijks gebouwd gaat worden. Goed overleg met Rijkswaterstaat is dan essentieel.

De afgelopen jaren zijn er in een aantal kernen van de gemeente West Maas en Waal multifunctionele accommodaties geopend. Hierbij worden maatschappelijke organisaties, zoals scholen en sport- en muziekverengingen, samen gehuisvest. Vanuit SteenGoed Benutten hebben wij hier in Maasbommel en Beneden Leeuwen een bijdrage aan geleverd. Met name de vraag ‘wat doe je met de achter te blijven locaties?’ is voor ons belangrijk; we willen met onze projecten geen nieuwe leegstand veroorzaken.

Zo wordt de voormalige school in Beneden-Leeuwen verkocht aan de Woonstichting, die daar huisvesting voor (jong)volwassenen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en de hieraan gerelateerde zorgvragen gaat realiseren. Het lege dorpshuis in Maasbommel wordt door de gemeente  ontwikkelt tot 4 seniorenappartementen.

Een van de succesprojecten van de gemeente West Maas en Waal is de nieuwe wijk Appelhoek in Alphen. Een groep starters heeft hier in een CPO-constructie zes mooie woningen gebouwd. Door de inzet van onder andere de provincie konden zij een plan maken. Fijn om te zien dat starters met behulp van de gemeente en door een beetje ondersteuning van de provincie de kans krijgen om hun droomhuis te realiseren. Dit heeft zelfs geleid naar CPO 2.0 waar weer 6 woningen zijn gebouwd.

We sloten de ochtend af met een lunch met wethouder Sander Bos. De samenwerking tussen provincie en de gemeente heeft de afgelopen jaren mooie resultaten opgeleverd. Hier gaan we graag mee door!

Meer informatie over het toetsingskader van de gemeente West Maas en Waal?

https://www.westmaasenwaal.nl/toetsingskader-woningbouw

 

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Peter Hendrixen September 10, 2019

Ook de werkwijze van de gemeente Overbetuwe om te sturen op kwaliteit én versnelling (realisatie) breng ik graag (nogmaals) onder de aandacht. Zie bijgevoegde folder of kopieer onderstaande weblink naar je browser!
https://wonenenruimte.gelderland.nl/praat+mee/1176822.aspx?t=Inspiratie+(zelfs+in+rapvorm)%3a+Overbetuwe+stuurt+op+versnelling+en+kwaliteit+

Cookie settings