‘Woningen bouwen voor de toekomst, die puzzel leg je niet alleen’

ProfielfotoJosan Meijers 01-05-2017 1795 keer bekeken 1 reacties

Hoe zorgen we in Gelderland voor sterke wijken, waarin er voor iedereen een passende woning is? Nu, maar ook in de toekomst? Als Gelders gedeputeerde voor Wonen houdt die vraag me natuurlijk bezig. Ik houd ontwikkelingen in de gaten en spreek erover met allerlei mensen: bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties, woonzorginstellingen en andere partijen die met wonen en woningbouw te maken hebben.

De zorg voor een passende woningvoorraad heeft meer om het lijf dan je op het eerste gezicht ziet. Voor mij betekent het bijvoorbeeld niet alleen dat iedereen een woning heeft die je kunt betalen. Het moet ook een woning zijn die bij je leeftijd, leefstijl en huishouden past en die staat in een sterke, gevarieerde wijk. Waar bewoners kunnen vinden wat ze nodig hebben en weten waar ze met vragen terecht kunnen. Waar ze elkaar versterken en samen dingen voor elkaar krijgen.

De afgelopen vijftien jaar is echt veel gedaan voor wijken die op achterstand stonden, door ze gevarieerder en weerbaarder te maken. Een wijk wordt robuuster met inkomensgroepen door elkaar, en met de juiste inrichting en voorzieningen. Als in wijken steeds meer bewoners met alleen lage inkomens wonen, stapelen kwetsbaarheden zich op: mensen die moeilijker aan werk komen, van zorg afhankelijk zijn, of problemen op sommige leefgebieden hebben.

Het divers maken van wijken is best goed gelukt. Maar we moeten in de gaten houden dat nieuwe ontwikkelingen niet voor nieuwe kwetsbaarheid of eenzijdigheid zorgen. Bijvoorbeeld doordat woningcorporaties duurdere huurwoningen verkopen waardoor minder huurwoningen voor middeninkomens beschikbaar blijven. Doordat welzijnswerk verdwijnt of doordat er minder opvang is voor mensen met psychiatrische problemen. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, of door ongewenste effecten van ‘passend toewijzen’: het bijna uitsluitend aan de laagste inkomens toewijzen van woningen in kwetsbare wijken met veel goedkope sociale huurwoningen.

Passend wonen, ja graag! Maar laten we samen voorkomen dat de robuustheid uit de wijk verdwijnt. Dat is best ingewikkeld. Een goed plan per regio voor een passende woningvoorraad in de toekomst is een van de antwoorden, waar ik als gedeputeerde bij kan helpen. Door gesprekken en samenwerking tussen betrokken organisaties aan te moedigen bijvoorbeeld, en in te spelen op wat er nodig is.

Gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, instellingen en investeerders in middeldure en duurdere huurwoningen kunnen samen plannen maken voor de verwachte woningbehoefte op korte termijn. Maar bouwen voor nu is niet zo moeilijk. Voorsorteren op de behoefte van straks, - middenlange en langere termijn - is veel moeilijker. Bovendien verandert die soms onverwacht. Je kunt de komst van vluchtelingen bijvoorbeeld niet jaren van te voren voorspellen.

Voor de eerste tien jaren, zijn er – behalve in de Achterhoek – extra woningen nodig. Maar daarna vlakt de groei bijna overal af en gaat de bevolking vergrijzen. Dat lezen we af uit de bevolkingsprognoses. Laten we oppassen dat wat we nu bijbouwen, niet het overschot wordt van de toekomst.

We moeten nieuwe bouwvormen ontdekken en gaan gebruiken, zoals flexibel bouwen of circulair bouwen. Dat alles vergt inzicht. Die puzzel maak je niet alleen, maar met z’n allen. Gemeenten, bewoners, zorginstellingen, corporaties, beleggers, bouwers, verhuurders en de middenstand per regio moeten samen een goed plan maken, waarbij gemeenten de regisseurs zijn. De provincie wil hierbij ondersteunen en probeert te achterhalen wat er nodig is. Welke extra deskundigheid en hulp moeten wij aanbieden? Wat hebben regio’s en gemeenten nodig? We verheugen ons op dit gesprek. Laten we samen zorgen dat we in de toekomst kunnen terugkijken op de juiste beslissingen van nu.

Ik ben heel benieuwd wat jij, belangstellende, over dit onderwerp kwijt wilt. Dit is de tijd van goed doordacht bouwen. Hoe? Laat het hier weten.

Goed zicht op wijken.

Op het congres 'Gelderland ziet ruimte' gaat de gesprekstafel van Josan Meijers over 'Goed wonen in 2030': Wat is er nodig voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving in de Gelderse wijken? Deze tafel en meer sessies vind je op http://www.gelderlandzietruimte.nl/aanmelden/

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Gerjan Cluistra 14-06-17 om 22:16

De ideale woonwijk is voor mij een autoluwe woonwijk, zonder straten en vol groen. Woningen zijn bereikbaar per fiets of lopend door de open lucht, of met de auto door "ondergrondse" tunnels, waarnaar je je auto je eigen garagebox onder je tuin en woning parkeert.

Uiteindelijk ontstaat er dan de ideale situatie dat bewoners hun auto's veilig weg kunnen zetten, kinderen veilig buiten kunnen spelen en de woonwijken weer mooi groen worden.

Nu moet ik er wel bij zeggen dat dit alleen eenvoudig te realiseren is in nieuwbouwwijken. Desalniettemin zou ik het waarderen als ik mijn idee wat gedetailleerder uit zo mogen leggen, want dat vind ik hier wat lastig. Maar mocht de Provincie Gelderland mijn idee op relatief kleine schaal uit proberen, dan weet ik 100% zeker dat het navolging zal gaan vinden in Nederland, maar ook in het buitenland.