Verrassende transformatieaanpak in de Bloemerstraat Nijmegen

Door Aukje Las - Provincie Gelderland

Zaterdag 20 mei hebben gedeputeerde Josan Meijers en wethouder Ben van Hees de Bloemerstraat in Nijmegen feestelijk geopend. Deze is opnieuw ingericht en tijdens de opening kregen bezoekers de kans om de verrassende diversiteit van de straat te proeven en beleven.

Nieuw elan in de Bloemerstraat

De Bloemerstraat kent een rijke historie. Het gebied is getekend door de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de wederopbouw is het opnieuw opgebouwd en in de jaren tachtig is het het toneel voor de Pierson rellen. Er is leegstand in de straat en de kwaliteit van de openbare ruimte liet de afgelopen jaren te wensen over. Met de heringerichte openbare ruimte, aanpak van leegstand en nieuwe ondernemers bloeit het gebied weer op.

Samenwerking gemeente Nijmegen en provincie Gelderland

De aanpak van de Bloemerstraat wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inzet van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. Zij vinden het belangrijk dat binnensteden aantrekkelijke plekken zijn om te verblijven. Door inzet van het programma SteenGoed Benutten werkt de provincie samen met haar partners aan het voorkomen en oplossen van leegstand.

Transformatieaanpak

Met de visie “Binnenstad van de toekomst” als vertrekpunt, is de transformatieaanpak als instrument gekozen om leegstand in de Bloemerstraat aan te pakken. Blossom (samenwerking Seinpost Adviesbureau, De Lindenberg Huis van de Kunsten en MOOD conceptstore) heeft samen met ondernemers en bewoners een straatprofiel gemaakt. Met het nieuwe gebiedsprofiel wordt de Bloemerstraat een plek waar ambacht tot zijn recht komt. De straat moet het podium worden voor nieuwe concepten en producten. Het gebiedsprofiel heeft uiteindelijk geleid tot een actieprogramma. Het actieprogramma richt zich op 6 onderdelen: aanpak van (leegstaand) vastgoed, opkweken vernieuwend ondernemerschap, placemaking, gebruik openbare ruimte, verbetering kwaliteit bedrijven en stimuleren van de samenwerking. De aanpak in de Bloemerstraat geldt als voorbeeld voor andere plaatsen in Gelderland.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.