Trots op het resultaat: aanbieding nieuwe woonagenda voor Nijmegen en omgeving

Nieuwe regionale woonagenda voor gemeenten regio Nijmegen

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben begin februari op gezamenlijk een nieuwe regionale woonagenda 2017-2027 vastgesteld. Deze is vandaag namens de regiogemeenten door wethouders Geert Gerrits (Wijchen) en Bert Velthuis (Nijmegen) aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers. De komende vijf jaren versnellen gemeenten de bouw van woningen om in de grote behoefte te voorzien. Daarnaast staan in de nieuwe woonagenda ambities om samen met provincie en andere partijen aan de slag te gaan met opgaven op het gebied van wonen, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

 

Om de nieuwe samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de wethouders Wonen van de betrokken gemeenten onlangs de zogeheten Woonagenda van de regio Nijmegen en omstreken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 13 maart ingestemd met de regionale agenda.

Inspelen op behoefte en gaan voor kwaliteit

Wethouder Velthuis van Nijmegen is blij met de woonagenda. “De regio kijkt ernaar uit om deze agenda gezamenlijk uit te voeren. Hiermee worden kansen geboden aan woningbouwprojecten die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de bebouwde omgeving. Plannen die bovendien inspelen op de grote vraag naar woningen en naar huizen die duurzaam zijn”, stelt Velthuis.

Op basis van een analyse van de regionale behoefte, kunnen in de regio gedurende de looptijd van de agenda circa 16.500 woningen worden gebouwd. Over de onderlinge verdeling van het aantal nieuwbouwwoningen in de regio zijn geen harde afspraken meer gemaakt. “Uitgangspunt voor onze regiogemeenten zijn niet de aantallen, maar de behoefte en kwaliteit van de woningbouwopgaven. Dat kunnen we nu dus nog niet exact voorspellen,” aldus Velthuis.

Trots op resultaat

De agenda is opgesteld door de samenwerkende gemeenten met betrokkenheid van de provincie Gelderland. Gerrits: “We zijn trots op het gezamenlijke resultaat, waarbij we een omslag van harde aantallen naar werkelijke behoefte en kwaliteit hebben gemaakt. Bovendien hebben we een versnelling afgesproken om de druk op de woningmarkt de komende jaren weg te nemen. Zo willen we 70 procent van het totaal aan nieuw te bouwen woningen binnen vijf jaar realiseren.” De agenda sluit goed aan bij de provinciale Koers Goed wonen in Gelderland. De provincie helpt graag bij het waarmaken van de ambities uit de woonagenda, met als resultaat aan goed wonen in de regio Nijmegen en omgeving, nu en in de toekomst.

Bekijk hier de woonagenda van de subregio Nijmegen en omstreken

V.l.n.r. Bert Velthuis (wethouder gemeente Nijmegen), Josan Meijers (gedeputeerde provincie Gelderland) en Geert Gerrits (wethouder gemeente Wychen.

21 februari 2018

 

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.