De Eendracht in Hoorn

Het voormalige coöperatie gebouw doet nu dienst als opslag, maar verdient een nieuwe invulling. Het heeft grote potentie voor een mooie bestemming. Deze locatie aan het Apeldoorns kanaal leent zich onder andere voor recreatieve functies.

Een nieuwe invulling voor het voormalig coöperatiegebouw aan het Apeldoorns Kanaal

De Architecten op de Veluwe hebben de SteenGoed Challenge in Hoorn gewonnen. Zij mogen hun plan ‘Herbestemming de Eendracht’ de komende maanden verder uitwerken. Het doel? Een nieuwe toekomst voor voormalig coöperatiegebouw de Eendracht.

Gouden combinatie

De combinatie van luxe wonen, horeca en recreatie aan het Apeldoorns Kanaal maakte van dit plan een winnaar. De jury vond dit het beste passen bij de Eendracht. Juryvoorzitter en gedeputeerde Josan Meijers noemde initiatiefnemer Stefan Lakkas van De Architecten op de Veluwe een terriër, vastgebeten in de geschiedenis van het gebouw en de omgeving van het Kanaal. Hij respecteert in zijn plan het historische karakter van het pand, de natuurlijke elementen van de omgeving en de buurtbewoners. De twee betrokken exploitanten vond de jury van toegevoegde waarde door hun ervaring en vermogen mensen naar Hoorn te trekken.

Positieve reacties

In de zaal, maar ook vanuit huis, gaven mensen via een app hun mening over de drie gepresenteerde plannen. Redenen waarom de jury niet voor de andere twee initiatieven koos waren gebrek aan meerwaarde voor de omgeving, financiële onuitvoerbaarheid en onvoldoende uitwerking. Reacties op de juryuitspraak vanuit de zaal waren overwegend positief. Jan Stijf, eigenaar van de Eendracht: ‘Met dit plan kunnen we iets toevoegen aan de buurt. En dat is voor ons het belangrijkste.         

Een tussenstap, geen einddoel

De Architecten op de Veluwe hebben gewonnen, maar zijn nog niet klaar met de ontwikkeling van hun plan. De uitspraak van de jury is een tussenstap, geen einddoel. De jury wil een betere financiële onderbouwing zien. Daarnaast adviseren zij een ontwikkelaar aan te trekken die ervaring heeft met een gebiedsgerichte aanpak, die de regie in handen neemt.

Steengoed Transformatieplein

Er bestaan veel goede ideeën om invulling te geven aan leegstaand vastgoed. Op het SteenGoed Transformatieplein kunnen gemeenten en particuliere eigenaren hun leegstaand vastgoed publiceren. Vastgoed waar op korte termijn geen invulling voor komt, wat leegstaat en vervalt. Het platform is voor ondernemers, ontwikkelaars, initiatiefnemers en investeerders om hun ideeën, plannen, diensten en producten te presenteren. We willen zo vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Lees hier het juryrapport en het nieuwsbericht

Bekijk hier wie de coach is van deze locatie