Juryrapport SGB challenge Juvenaat Zevenaar

04-10-2018 0 reacties

Na circa twee maanden van uitwerking, hebben vijf initiatiefnemers hun ideeën voor het Juvenaat gepresenteerd aan een jury. De jury bestaat uit: Sandra van Zaal (bestuurder Baston Wonen), wethouder Carla Koers, Masi Mohammadi, Hans Leeflang, Peter Kuenzli, Harm Edens en gedeputeerde Josan Meijers.

De jury heeft één idee gekozen dat het komende half jaar verder uitgewerkt wordt onder begeleiding van coach Tjeerd de Haan.

Bij de beoordeling heeft de jury rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: financiële haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, cultureel erfgoed, duurzaamheid, uitvoerbaarheid, juridische & planologische haalbaarheid, maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.

In het algemeen was de jury onder de indruk van het enthousiasme en de bevlogenheid van de initiatiefnemers. De jury was aangenaam verrast dat in alle plannen de relatie met het bijzondere Gimbornhof werd gelegd. Iedereen heeft er veel tijd en energie ingestoken. Bedankt daarvoor!

De eerste pitch werd gegeven door Bas Slager van Coöperatie De OmBouw. Hij presenteerde het plan ‘3d Bouwkavels’. De jury was onder de indruk van dit vernieuwende concept dat duurzaamheid en ‘bouwen naar behoefte’ hoog in het vaandel heeft staan. Verschillende doelgroepen kunnen op maat bediend worden en er is, naast wonen, ruimte voor andere functies. De jury zette echter vraagtekens bij de financiële constructie en bij de demontage van de zuidvleugel. Het behoud van de monumentale waarden kon daardoor niet gegarandeerd worden.

Bij het plan ‘mixed use’ van René Evers draaide het geheel om wonen. Deze initiatiefnemer heeft zich al vaker bewezen en biedt daardoor verschillende zekerheden en een hoog realiteitsgehalte. De stedenbouwkundige oplossing vond de jury van onvoldoende kwaliteit en de argumentatie om de zuidvleugel te slopen was niet overtuigend genoeg. Ook vroeg de jury zich af wat de maatschappelijke meerwaarde van dit plan is voor Zevenaar.

Als derde werd het plan ‘Juvenaat Revivre’ van Jeroen Helder gepresenteerd. Een plan dat een

duurzame en toekomstbestendige oplossing biedt voor het Juvenaat. De jury was gecharmeerd van deze invulling waarin verschillende woonvormen en dienstverlening ervoor zorgen dat er weer leven in het gebouw komt. Nieuwe functies krijgen een plek in de wijk en ook biedt het plan mogelijkheden voor een deel van de huidige huurders. De jury vond het stedenbouwkundig en architectonisch een ijzersterk plan. Het ontwerp van de kloostertuin en de relatie die met de omgeving werd gelegd sprak erg aan. Het plan doet recht aan de monumentale waarden van het complex door behoud van de zuidvleugel en door het ontwerp van de nieuwe noordvleugel.

Het volgende plan ‘Juvenaat: eigenzinnng en betekenisvol samen leven’ van Futurazorg en Brokant vond de jury zeer sympathiek. Het is een mooi concept om wonen, zorg en maatschappelijke functies met elkaar te combineren. Ook bij dit plan blijft de zuidvleugel behouden en parkeren aan de noordzijde vond de jury een goede oplossing.  Dit plan kreeg van het publiek veel stemmen en de voorgestelde procesaanpak met Dromenlab spreekt aan. Maar jury vond ook dat de aandacht vooral uitging naar de noord en zijvleugel en dat daardoor het risico bestaat dat het hoofdgebouw niet wordt ingevuld.

En tot slot het plan van Sqlife, het expertise en onderzoeksinstituut voor participatie, gezondheid en zingeving. De bedoeling van dit plan werd duidelijk gemaakt aan de hand van een mooie animatie. Het is een vernieuwend concept dat bijdraagt aan een betere maatschappij. De jury vindt het positief dat rondom dit plan al zoveel samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, maar er ligt volgens de jury geen realistische businesscase aan ten grondslag. Dit is een te groot risico. De jury vroeg zich af of de initiatiefnemers niet beter kunnen starten op een kleinere locatie en op die manier hun concept stapsgewijs kunnen ontwikkelen.  

And the winner is… ‘Juvenaat Revivre’ !

De jury geeft initiatiefnemer Jeroen Helder het dringende advies mee om samenwerking te zoeken met het plan van Futurazorg en Brokant. Dit komt vanuit de wens om zorgpartijen te betrekken en de businesscase te optimaliseren. Tot slot geeft de jury mee om bij de uitwerking van het plan voldoende aandacht te besteden aan verduurzaming en de verbinding te leggen met de huidge huurders.

Steengoed Benutten Challenge jurybijeenkomst Juvenaat from Provincie Gelderland on Vimeo.

 

0  reacties