Woningtekort vs. Leegstand vastgoed; een paradox?

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Veel ontwikkelaars en gemeenten roepen op tot versnelling van bouwprojecten. Dit is natuurlijk niet zo vreemd, de vraagdruk op de woningmarkt is hoog en is benoemd tot prioriteit nummer 1 bij de gemeenteraadsverkiezingen. NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, riep op 14 februari jl. nog op tot snelheid boven duurzaamheid. Nu de coalitieonderhandelingen, waar de toekomst van dorp en stad onderwerp van gesprek zijn, van start gaan, vragen wij ons af: is dit wel zo verstandig?

In het kader van ‘Nederland energieneutraal in 2030’ is de oproep van ontwikkelaars natuurlijk ondenkbaar. Duurzaamheid aan de kant schuiven kan in 2018 écht niet meer. Het gaat niet alleen om het verduurzamen van de huidige woonvoorraad; op inbreidings- en nieuwbouwlocaties moet aardgasloos bouwen de standaard zijn. Wij dagen ontwikkelaars en gemeenten uit niet alleen vanuit korte termijn, maar ook vanuit (midden-) lange termijn naar woningbouw te kijken. Samen op weg naar een toekomstbestendig Gelderland.

Het probleem is echter nog groter. De druk op de woningmarkt is misschien in een aantal regio’s een issue; we zien tegelijkertijd dat veel plaatsen geteisterd worden door leegstand. Leegstand in winkels, zorginstellingen, kerken, scholen. Leegstaand vastgoed verloedert en levert een maatschappelijk probleem op. Het lijkt haast een paradox: een tekort aan woningen en een overschot aan leegstaande scholen, kantoren en winkels. Het is niet voor niets dat minister Ollongren recentelijk haar mening bijstelde van bouwen, bouwen, bouwen naar eerst binnenstedelijk bouwen, dan pas naar het weiland.

Lees verder onder de foto

 

Toch is er hoop voor deze leegstaande locaties. Transformatie naar woningbouw is meer dan eens de oplossing gebleken. Zo ook in Terborg waar op de plek van de voormalige discotheek en ontmoetingscentrum twaalf appartementen worden gebouwd. Of in Ede waar Woningbouwcorporatie Woonstede 20 sociale huurwoningen realiseerde in de voormalige Simon Stevinkazerne.

Wat is er nodig voor transformatie en herbestemming? Ontwikkelaars en financierders met lef, die verder durven kijken dan vandaag en morgen. Gemeenten met visie die inbreiding boven het volbouwen van weilanden verkiezen en daarop sturen. En wat kun je van de provincie verwachten? Het programma SteenGoed Benutten helpt om leegstaande of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. Dit doen wij door het leveren van maatwerk: wat is er nodig om transformatie vorm te geven? Dit kan een laatste zetje zijn in financiële zin, maar ook leveren wij kennis, kunde en procesbegeleiding.

Niet elke locatie leent zich voor woningbouw, dat realiseren wij ons. Sommige panden liggen te ver van de gewenste voorzieningen, soms speelt er milieuhinderproblematiek, het pand voldoet niet aan de strenge bouwregels die voor woningbouw gelden. Bovendien is er niet voor iedere locatie een nieuwe bestemming in zicht. Voor deze panden ontwikkelen we momenteel de SteenGoed marktplaats: een online platform waar leegstaande locaties worden gematcht aan goede ideeën voor herinvulling. De planning is om de marktplaats 19 april a.s. live te laten gaan.

Tekort aan woningen is in sommige delen van Gelderland een probleem. Maar snel bouwen zonder oog voor duurzaamheid en inbreidingslocaties is wat ons betreft in ieder geval niet het antwoord. Wij zien dat als een korte termijn oplossing waarmee je problemen voor nu maar met name later creëert. Zoals gedeputeerde Josan Meijers 17 februari jl. al schreef: ‘Durf verder te kijken dan één bestuursperiode.’ Kijk eerst naar je bestaande vastgoedvoorraad en benut deze op een duurzame manier. In de coalitieonderhandelingen kun je afspraken maken over hoe om te gaan met leegstand. Zet dan in op transformatie!

Dit opinie stuk is op 26 maart in de Gelderlander gepubliceerd en is geschreven door Aukje Las en Floris Valkenburg.
Aukje en Floris zijn werkzaam in het programma SteenGoed Benutten van de provincie Gelderland.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...