SteenGoed Benutten gaat leegstand te lijf in Nijmegen en Zieuwent

Petra Ertman
997 keer bekeken 0 comments

SteenGoed Benutten maakt Gelderland mooier. We maken leegstaande gebieden weer aantrekkelijk. Een plek waar het fijn wonen en werken is, waar het fijn verblijven is. En dat doen we niet alleen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood in Gelderland groeit. Vooral starters hebben moeite een woning te vinden. Door leegstaande panden om te bouwen geven we studenten en starters in Nijmegen en Oost-Gelre een kans op een betaalbare woning.’

Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Nijmegen wordt het Transitorium, een verpleegstersflat uit de jaren vijftig, omgebouwd tot studentenwoningen. In Zieuwent komen starterswoningen op de plaats van het leegstaande Boerenbondgebouw. De woningen zijn gasloos en energieneutraal.

Studenten in het Transitorium

Het zeven verdiepingen tellende Transitorium, opgericht als verpleegstersflat in de jaren vijftig, staat sinds enkele jaren leeg. De eigenaar, Stichting Katholieke Universiteit heeft het object en de gronden aangeboden aan Stichting Studenten Huisvesting (SSH&) op basis van erfpacht en opstalrecht.
SSH& gaat dit gebouw transformeren naar 159 studenteneenheden en verhuren tegen betaalbare huurprijzen. De architectonisch waardevolle buitengevel, bordessen en originele elementen blijven behouden. Het openbare omliggende terrein en de verdiepte tuinen worden opnieuw ingericht. Het gebouw wordt duurzaam ingericht met zonnepanelen en gekoppeld aan de warmte-koudeopslag van het Radboud UMC.
Het geheel ligt aan een belangrijke route nabij het huidige en toekomstige hoofdgebouw van het Radboud UMC en sluit mooi aan op het gebiedsontwikkelingsproject van het Radboud Campusterrein.

 

Starters in het Boerenbondgebouw

Het voor Zieuwent historisch waardevolle en markante ‘Boerenbondgebouw’ in de kern wordt na enkele jaren van leegstand getransformeerd naar 5 huurappartementen voor starters. Het achterliggende terrein wordt na sloop van de vervallen loods ingevuld met 8 koopwoningen voor starters. Het plan, een burgerinitiatief van ‘ZieuwentsBelang’ is in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen.
De appartementen in het Boerenbondgebouw worden energieneutraal en zonder gasaansluiting gerealiseerd. In het kader van toekomstbestendig gebruik wordt een lift geplaatst. De openbare ruimte rondom het gebouw krijgt een groene invulling. Hemelwater van de woningen wordt op maaiveld geïnfiltreerd en de parkeerplaatsen worden waterdoorlatend. De verbouwing start in september 2019. 


 

Met behulp van een bijdrage uit het programma SteenGoed Benutten krijgen deze projecten het laatste zetje, waardoor de uitvoering nu mogelijk is.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings