SLAK, de vanzelfsprekende partner voor cultureel vastgoedbeheer

Pim Coenen 25-09-2018
0 reacties

Op het SteenGoed Transformatieplein krijgen eigenaren van leegstaande gebouwen en ondernemers met ideeën, toepassingen en diensten de kans om met elkaar in contact te komen.

SLAK verzorgt voor vastgoedeigenaren het professionele vastgoedbeheer. Het uitgangspunt hierbij is dat het beheren van een gebouw en het faciliteren van cultuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het kan gaan om permanent of tijdelijk beheer.

Stichting Atelierbeheer SLAK is dé professionele, ideële vastgoedbeheerder in Gelderland voor de creatieve economie. De dynamiek is groot in deze sector van kunstenaars in de scheppende, uitvoerende en toegepaste kunsten, culturele organisaties en initiatieven. Voortdurend is er vraag naar vaste en tijdelijke atelierruimtes en atelierwoningen, creatieve werkplaatsen, experimenten en exposities. SLAK beheert, verhuurt en realiseert deze ruimtes, vaak namens de eigenaren van de panden. Daarmee is SLAK een essentieel onderdeel van de culturele keten: educatie, productie en presentatie. SLAK maakt cultuur mogelijk. SLAK biedt ruimte om te scheppen.

SLAK verzorgt voor vastgoedeigenaren het professionele vastgoedbeheer. Het uitgangspunt hierbij is dat het beheren van een gebouw en het faciliteren van cultuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het kan gaan om permanent of tijdelijk beheer. Naast vastgoedbeheer levert SLAK op verzoek een bijdrage aan de transformatie van gebouwen voor de creatieve sector.  

Vanzelfsprekende partner

Als het gaat om beheer, exploitatie en ontwikkeling van vastgoed met een creatieve invulling is SLAK de vanzelfsprekende partner van overheden, vastgoedeigenaren en –ontwikkelaars en culturele initiatieven. Al meer dan 50 jaar beweegt SLAK mee met de veranderende behoefte aan atelierruimtes aan de ene kant en het fluctuerende vastgoed aan de andere kant. Vroeger was SLAK voor verhuurder aan individuele werkende kunstenaars. Tegenwoordig treedt SLKA ook op als facilitair dienstverlener die de juiste panden koppelt aan creatieve initiatieven.

SLAK beheert vastgoed dat eigendom is van onder andere overheden (gemeenten, Rijk), zorginstellingen, woningcorporaties, commerciële vastgoedeigenaren en vastgoedontwikkelaars. SLAK bezit zelf ook een aantal panden met een culturele invulling.

SLAK is houder van het keurmerk Leegstandbeheer, uitgegeven door de onafhankelijke stichting KLB. Ieder jaar controleert de stichting de werkwijze. Het keurmerk waarborgt een zorgvuldige en professionele dienstverlening aan eigenaren, bewoners en gebruikers.

Goede match

Cultuur is per definitie divers. Daarom is het vinden van een goede match tussen panden en gebruikers altijd maatwerk. Een kantoorpand transformeren tot een gebouw met een culturele invulling vraagt om een andere aanpak dan een winkelpand in de binnenstad of een leegstaand buurthuis. De juiste match levert een unieke meerwaarde op voor de buurt of de wijk en een van de frontsoldaten bij het herontwikkelen van plekken in de openbare ruimte (placemaking). SLAK werkt hierbij samen met eigenaren, overheden, kunstenaars en gebruikers.

SLAK maakt als vastgoedbeheerder, mede-ontwikkelaar en projectadviseur dagelijks cultuur mogelijk. SLAK gaat daarbij creatief en pragmatisch te werk. Met hart voor kunst en cultuur vervult SLAK in het betwerk van betrokken partijen de spilfunctie. Vastgoedeigenaren en –ontwikkelaars, kunstenaars, creatieve organisaties, overheden, SLAK kent de klant en de klant kent SLAK. SLAK communiceert open, tijdig en volledig en zorgt aldus voor kwaliteit, verbinding en draagvlak. Zo krijgt transformatie van leegstaand vastgoed culturele én economische waarde.

Afbeeldingen

Produkten en diensten

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.