De Wenumse Watermolen

Op het SteenGoed Transformatieplein krijgen eigenaren van leegstaande gebouwen en ondernemers met ideeën, toepassingen en diensten de kans om met elkaar in contact te komen.

De Wenumse Watermolen wordt voor het eerst genoemd in 1313. De verschillende opstallen op het ruim 1 ha grote terrein zijn van groot maatschappelijk belang voor het dorp Wenum Wiesel. Vele gebruiksmogelijkheden zijn mogelijk, maar hoge onderhoudskosten staan een gezonde exploitatie in de weg.

Over de locatie

Straat
Oude Zwolseweg

Huisnummer
160

Postcode
7345 DG

Plaatsnaam
Wenum Wiesel

Staat de locatie leeg of dreigt het leeg te komen staan?
De locatie bestaat uit een watermolen, korenschuur, molenaarswoning met kaasboerderij en het voormalige graanpakhuis met maalderij. De molenaarswoning met kaasboerderij wordt in het kader van leegstandbeheer verhuurd. De overige opstallen worden verhuurd aan organisaties die een maatschappelijke functie vervullen. Door achterstallig onderhoud van een deel van de panden treedt er verval op.

Waarom is de locatie beeldbepalend?
De opstallen van de Wenumse Watermolen vormen samen een karakterisitiek complex, zijn van groot cultuurhistorische betekenis en staan symbool voor het belang dat waterkracht heeft gehad voor de economische ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn. Het complex is gelegen in een omgeving met weilanden met waterlopen en landschappelijke elementen die samen een gebied vormen van ecologisch en toeristisch belang. Het belang voor de gemeenschap van Wenum Wiesel blijkt uit de grote betrokkenheid van het dorp bij deze molen. Zo is er een stichting in het leven geroepen die zorg draagt voor het onderhoud van de openbare ruimte en is de Werkgroep Herinrichting Complex De Wenumse Watermolen nauw betrokken bij de ontwikkelingen met betrekking tot het complex.

Waarom vind je het belangrijk dat de locatie een nieuwe invulling krijgt?
Een locatie met een dergelijke cultuurhistorische waarde en potentie voor toekomstige invullingen verdient een kans op een herontwikkeling. Niet alleen vanuit maatschappelijk belang voor het dorp Wenum Wiesel, maar ook op het gebied van educatie en toerisme kan een toegevoegde waarde ontwikkeld worden. De molenaars die de molen nog steeds draaiende houden en de imkers die hun bijenkasten op het terrein hebben staan, zouden hiervoor gebruikt kunnen worden. Door de ligging in een gebied wat erg in trek is bij natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers ontstaan er mogelijkheden op toeristisch vlak.

 

‘Bij dit project zijn zeer veel belanghebbenden en stichtingen betrokken, maar er mist nog een financiële drager.’

 

De Wenumse watermolen bestaat al sinds 1313 en beschikt over een monumentale status. Dit terrein wordt gebruikt door verschillende stichtingen en bestaat, naast de watermolen, uit een kaasboer– derij, molenaarswoning, schietbaan en een naastgelegen terrein van circa 6 hectare. De locatie is een startpunt van veel wandel- en fietsroutes, waardoor de betrokkenen graag een plek creëren waar veel publiek op af kan komen.

 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Gebouwen

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Esther Kruit 17-07-18 om 21:38

Een centrum en werkruimte creëren voor oude ambachten.
De molenaar, kaasboerderij en Zoals ik ceramist /pottenbakker zijn er ook wol spinners, klompenmaker, smederij enz
Zowel de producten als toegangsbewijzen verkopen en terug laten vloeien in onderhoud pand. Daar zijn veel subsidie mogelijkheden voor om uitsterven oude ambachten tegen te gaan