Drie scholen gaan samen verder in 1 gebouw

Met 3 scholen samen verder in een leegstaand pand; efficiënt en verlaging van energiegebruik. Het project Sterrenpalet in Eibergen gaat aan de slag.

Vanwege een teruglopend aantal leerlingen worden drie scholen (Julianaschool, De Driesprong en het huidige Sterrenpalet) in Eibergen samengevoegd. De drie basisscholen worden verplaatst naar het markante voormalige schoolgebouw aan de Prins Bernhardstraat 6. Dit pand staat al geruime tijd leeg. De samenvoeging van verschillende scholen in één gebouw is efficiënter en draagt tevens bij aan de verlaging van energiegebruik.

Dit gebouw, het nieuwe Sterrenpalet, wordt omgebouwd om aan de huidige eisen te voldoen. Er wordt ook een kinderopvang (Kinderdomein) gehuisvest. Het schoolgebouw wordt voorzien van zonnepanelen en opnieuw geïsoleerd. Er is Asbest gesaneerd, oude praktijklokalen en de gymzaal zijn gesloopt (2350m2) en de onbebouwde ruimte wordt nieuw openbaar gebied met veel aandacht voor groen. Daarvoor wordt circa 3500 m2 maatschappelijk vastgoed gesloopt. Voor de invulling van dit openbaar gebied is een participatie traject opgezet met de school, buurt en andere belanghebbenden.

De voorbereidende- en sloopwerkzaamheden van het nieuwe Sterrenpallet zijn gestart in september 2017. Verwacht wordt dat het Sterrenpallet uiterlijk 31 augustus 2018 opgeleverd wordt. De oplevering van de bijbehorende openbare ruimte is uiterlijk 31 december 2018 gepland. Het project krijgt een bijdrage vanuit het programma SteenGoed Benutten.

SteenGoed Benutten
Dit programma helpt bij het omvormen van gebieden met leegstand naar gebieden waar mensen kunnen wonen, werken, winkelen en op een prettige manier kunnen verblijven. Wil je meer weten over het programma SteenGoed Benutten stel je vraag op dit forum of mail naar steengoedbenutten@gelderland.nl

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.