Fliegerhorst Teuge wordt inspiratiebron voor een gezonde aarde en een bewuste samenleving

23-11-2018 738 keer bekeken 0 reacties

Het wordt een ‘Diamant van inspiratie die vele facetten bij elkaar brengt in 1 schitterend totaalconcept’, aldus Mark Huser, een van de winnaars van de Challenge en huidig bewoner van een monumentale bunkerboerderij op het terrein.

Dinsdag 20 november is door de winnaars van de SteenGoed Challenge het gezamenlijke ‘conceptplan’ gepresenteerd voor het gebied Fliegerhorst in Teuge. Het wordt een ‘Diamant van inspiratie die vele facetten bij elkaar brengt in 1 schitterend totaalconcept’, aldus Mark Huser, een van de winnaars van de Challenge en huidig bewoner van een monumentale bunkerboerderij op het terrein. Inmiddels is met 18 ondernemers gestart om in samenwerking de definitieve invulling van het nieuwe leven op de locatie gestalte te geven. Er komt een rijke schakering aan activiteiten, allemaal vanuit 1 centrale gedachte. Mark Huser en Maya van Oosterhout formuleren deze als: ‘Een inspiratiebron voor een gezonde aarde en een bewuste samenleving’.

Lees verder onder het conceptplan

Hoe doen we dit?

‘Dit doen we door op de Fliegerhorst te wonen en werken in verbinding met de natuur, op de ritmes van de seizoenen en de flow van creativiteit. Hier komen een coöperatie van kunstenaars, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die de thema’s kunst & cultuur, bewustzijn & zingeving en de voedselketen samenbrengen op een monumentale locatie, waarbij de rijke geschiedenis van het terrein beleefbaar gemaakt is. Op de Fliegerhorst creëren we een omgeving waarin bezoekers geïnspireerd, geïnformeerd en geactiveerd worden om zich te verbinden met de basis van het bestaan en laten we zien dat cultuur en natuur elkaar wederzijds versterken en onlosmakelijk verbonden zijn.
Het bruist er, door bijeenkomsten, opleidingen en evenementen te organiseren voor iedereen die wil bijdragen aan een gezonde en duurzame wereld. In onze tuinen, ateliers, werkplaatsen en bedrijfsruimtes kun je leren over en ervaren hoe een gezonde aarde en een bewuste samenleving in de dagelijkse praktijk gebracht wordt.’

Geschiedenis

Fliegerhorst Teuge is een deel van een gebied waar de Duitse bezetters hun bunkers hadden vermomd als boerderij en dat sindsdien is gebruikt door Defensie, de opvang van Molukse gezinnen, na een tijd leegstand 18 jaar geleden gekraakt is en inmiddels bewoond wordt door de Ecotribe.

Begin 2018 werd de locatie Fliegerhorst tot gemeentelijk monument aangewezen.

Vanuit vele betrokken partijen is er al jaren de wens om de locatie kwalitatief te verbeteren, de gebouwen te renoveren, de geschiedenis te laten zien, het gebied met het dorp te verbinden, en het gebied en haar activiteiten voor een groter publiek toegankelijk te maken. Toch wilde het echte plannenmaken maar niet lukken. De belangen en ambities lagen te ver uit elkaar, de route naar een plan was te lang en onzeker om investeerders bereid te vinden dat lastige proces op te pakken.

Om die reden heeft de gemeente Voorst samen met de eigenaar de locatie voorgedragen als ‘Spotlightlocatie’ in het programma SteenGoed Benutten van de Provincie Gelderland waar deze vervolgens met 2 andere werd gekozen uit 50 inzendingen. Vanuit dat initiatief zijn samen met de eigenaar van de locatie en de gemeente Voorst afgelopen zomer uit 21 ingediende plannen 3 winnaars geselecteerd vanuit 3 thema’s:

Kunst & Cultuur   : Stichting Atelierbeheer SLAK – Woon/werklocatie voor kunstenaars en culturele organisaties

Voeding                  : Sjuul van den Bijgaart en Malin Jost – (voedings-)keten- en leerbedrijf

Aardebewustzijn : Earth Awareness - Mark Huser en Maya van Oosterhout

SteenGoed Benutten

Vanuit het programma SteenGoed Benutten is per project de inzet van een projectcoach aangeboden, in Teuge is die rol door Gijsbert Jansen ingevuld, om de winnaars te ondersteunen bij de realisatie van de plannen. Afgelopen maanden is door dit team van de 3 winnaars en de coach heel hard gewerkt om de zeer complexe situatie van deze locatie een stap verder te brengen. En dat is gelukt: er ligt een prachtig concept plan dat kan worden uitgewerkt.

Het plangebied kent hele verschillende belangen bij vele betrokkenen en er zijn nog een aantal flinke uitdagingen op te lossen. Daarom is in beslotenheid van de plannenmakers met de ‘stakeholders’ het plan open gepresenteerd en kritisch besproken. Door alle betrokkenen werd het plan enthousiast ontvangen. Zoals Jan Deen – de adviseur van eigenaren De Baar – het verwoordde: ‘Nog nooit eerder zijn wij zover gekomen bij deze locatie, en dat in zo korte tijd. Wij geloven absoluut dat dit plan in zich heeft om de toekomst van dit gebied een waardevolle bestemming te geven en willen het verdere proces zeker steunen’. Ook de gemeente Voorst is zeer positief over het gepresenteerde plan: ‘Heel mooi is hoe de invulling in feite ontwikkeld is als doorvertaling vanuit de huidige off-grid levensstijl naar de lange termijn. Zo kan dit een interessante invulling creëren waarmee de locatie echt op de kaart komt te staan en voor een groot publiek toegankelijk wordt. Met zo’n prachtige invulling wordt het mogelijk om de monumentale gebouwen te renoveren en te behouden voor de lange termijn’.

Coach Gijsbert Jansen heeft laten zien hoe vanuit de complexe kluwen van ambities en verwachtingen bij de vele betrokkenen afgelopen maanden het begin van een structuur in beeld is gebracht van waaruit effectief zou kunnen worden verder gewerkt richting daadwerkelijke realisatie. Zo wordt gewerkt aan een coöperatie van ‘deelnemers’: de samenwerking van kunstenaars, ondernemers en dienstverleners die met elkaar op het terrein wonen en werken om in het gebied continu activiteiten te ontplooien. Ook worden de zakelijke facetten komende maanden uitgewerkt in contracten, zodat de definitieve planuitwerking volgend jaar kan plaatsvinden. ‘Nu het commitment van alle partijen zo duidelijk is uitgesproken, merk je bij alle betrokkenen dat het vertrouwen er is om werkelijk de tijd en middelen in te zetten om de volgende slag te maken richting de echte uitvoering van deze prachtige plannen. Dit gebied kan een zeer inspirerende plek worden waar door deze bijzondere inspirerende groep mensen een betekenisvol programma verzorgd wordt. Het is zeker denkbaar dat deze plek straks landelijk en ook een internationaal publiek aanspreekt.’

0  reacties