Uitleg SteenGoed Challenge

Hoe wordt de markt in beweging gezet? Door met voorbeelden te komen die tot de verbeelding spreken en kunnen inspireren. Het worden voorbeelden waar de lokale gemeenschap zich mee verbindt en die door marktpartijen verder worden genomen. Dat werkt aanstekelijk. Het geeft een prikkel aan alle leegstaande locaties om (samen) aan de slag te gaan. Om dit te realiseren organiseert het programma SteenGoed Benutten een challenge die dit traject helpt te versnellen en verbinden. Hierbij is een belangrijk criterium dat het om beeldbepalende leegstaande locaties moet gaan.

3 fasen

In de eerste fase heeft dit 3 spotlight locaties opgeleverd. In de tweede fase zochten we naar ideeën voor en nieuwe invulling. Bekijk de locaties:

De Eendracht in Hoorn (gemeente Heerde)

De Fliegerhorst in Teuge

Het Juvenaat in Zevenaar

In de derde fase kiest de jury per locatie het beste idee (of combinatie van ideeën). Voor de drie locaties is inmiddels een nieuwe invulling gekozen. Hiermee zijn alle fasen afgerond.

De inbrenger van het idee krijgt de kans om het idee met behulp van een coach van de provincie te realiseren. Via de spotlightlocaties genereren we aandacht voor het SteenGoed Transformatieplein. Hier kunnen eigenaren van leegstaande locaties, mensen met goede ideeën en partijen die kunnen helpen bij de realisatie elkaar vinden en – via een aantal bijeenkomsten – elkaar ook ontmoeten.

Doel

Het doel van de challenge is om locaties waar leegstand is én waar de eigenaar graag verandering in wil brengen te helpen met het vinden van een goede invulling, waardoor zowel het gebouw als het gebied eromheen beter gaat functioneren. We signaleren veel plekken in Gelderland die leegstaan of -komen waar nog geen initiatief voor is, maar waar de eigenaar wel wat wil doen. Nieuwe initiatieven juichen we toe en we helpen te verbinden en versnellen door kennis en de juiste partijen aan te laten sluiten die het initiatief verder kunnen brengen. Zo brengen we iets op gang en worden we verrast door initiatieven, creativiteit en ondernemerschap van (innovatieve) bedrijven en door lokale krachten, initiatieven en ideeën.

De meest aansprekende voorbeelden van initiatieven worden niet alleen verder geholpen, maar geven we ook bekendheid. Op deze manier zorgen de voorbeelden ervoor dat zij gaan inspireren en ontlokken om leegstand op en aan te pakken in Gelderland.

SteenGoed Benutten

De Challenge is onderdeel van het programma SteenGoed Benutten (SGB). SGB helpt om leegstaande of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. SGB is een ontwikkelprogramma. Samen met gemeenten en andere partners helpen wij om gebieden te verbeteren door transformatie en herbestemming. Daarom gaan we graag in gesprek met onze partners over wat nodig is en om een transformatie vorm te geven. Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk de benodigde inzet van alle betrokkenen. Wij helpen goede projecten met maatwerk te realiseren. We kiezen voor een gebiedsgerichte benadering, van gebouw naar gebied. De nieuwe functie(s) passen binnen de visie op het gebied en leiden niet tot problemen elders. We doen dit om de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk te maken.

We sluiten de SteenGoed Challenge op 25 febuari 2019 af tijdens een middag in de Zwitsal terrein Apeldoorn. De invulling van de middag volgt nog.

Heb je vragen of interesse, neem contact met ons op.