Waarom de SteenGoed Challenge?

416 keer bekeken 0 comments

We kijken terug op een geslaagde SteenGoed Challenge. Inmiddels hebben we de Challenge op 25 februari afgesloten met een Slotmanifestatie. We keken samen met de vakjury, de coaches, de eigenaren en initiatiefnemers terug op het succes van de Challenge.

De SteenGoed Challenge is gestopt, maar we blijven projecten begeleiden!

Bekijk hieronder de filmpjes met de uitleg over de Challenge.

 

We hebben gemerkt dat er diverse locaties in Gelderland zijn waar de eigenaar én gemeente graag een nieuwe invulling willen, maar geen idee hebben wat dat kan zijn. Daarvoor hebben we in februari 2018 de SteenGoed Challenge gestart.

Deze Challenge is een van de instrumenten van het programma SteenGoed Benutten, dat we in kunnen zetten om een project verder te helpen.
Het programma is gericht op de aanpak van leegstand en/of dreigende leegstand op beeldbepalende locaties in Gelderland. We helpen om die plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. Onze inzet is erop gericht om het gebied waar nu leegstand is, in de toekomst weer beter te laten functioneren.

Hoe werkt de SteenGoed Challenge; de drie fasen
Er komt een Challenge tot stand die reuring brengt en inspiratie opwekt en aansprekende voorbeelden creëert.
In de eerste fase is iedereen in Gelderland uitgedaagd om leegstaande beeldbepalende locaties in te zenden. Uit de 45 aangemelde locaties zetten we 3 locaties in de spotlight: de Eendracht in Hoorn (gemeente Heerde), de Fliegerhorst in Teuge (gemeente Voorst) en het Juvenaat in gemeente Zevenaar. Deze locaties passen perfect in de doelstelling van de SteenGoed Challenge: locaties met een speciaal verhaal en met bijzondere waarde voor de directe omgeving.
In de tweede fase zoeken we naar ideeën voor een nieuwe invulling voor de spotlight locaties. Wat wil je starten, welke maatschappelijke rol kan een gebouw vervullen? Wat wil je hier zelf aan bijdragen? En in de derde fase kiest de jury per locatie het beste idee (of combinatie van ideeën). De inbrenger van het idee krijgt de kans om het idee te realiseren.
Juryvoorzitter en gedeputeerde Josan Meijers is tevreden met de uitkomsten en kijkt uit naar de uitdagingen die op tafel liggen: “Het was een spannend proces. Er is veel mogelijk, veel partijen kunnen meedoen. Het mooiste is dat de opzet nu al werkt, er ontstaan overal verbindingen. Er zijn veel mensen die zich melden met ideeën voor locaties. Het is fantastisch om deze bijzondere locaties echt een nieuw leven in te blazen.”

Geen geldprijs maar een coach
Met behulp van een coach gaan de inbrenger van het winnende idee en de eigenaar van de locatie aan de slag. De coach is een netwerker die snel kan schakelen, lokale krachten kan aanzwengelen en deskundigheid kan inbrengen daar waar nodig is. En is vooral iemand die een idee naar uitvoering kan brengen.

SteenGoed TV documentaire
De SteenGoed Challenge heeft geleid tot een tv documantaire op Omroep Gelderland. In februari en maart 2019 zijn 6 afleveringen uitgezonden op over de verhalen van leegstaande gebouwen in Gelderland en de aanpak en oplossingen vanuit de SteenGoed Challenge en de rol van het Transformatieplein. In deze tv-serie is ook aandacht besteed aan leegstaande locaties die nog niet in de ’spotlight’ staan. Ook komen succesvolle transformaties van leegstand in beeld. Kijk de uitzendingen, gepresenteerd door Harm Edens, nog eens terug op Omroep Gelderland, uitzending gemist.

 

Images

Twitter

0  Comments