SteenGoed Transformatieplein

136 keer bekeken 0 comments

We kijken terug op een geslaagde SteenGoed Challenge. Inmiddels hebben we de Challenge op 25 februari afgesloten met een Slotmanifestatie. We keken samen met de vakjury, de coaches, de eigenaren en initiatiefnemers terug op het succes van de Challenge.

De SteenGoed Challenge is gestopt, maar we blijven projecten begeleiden!

Bekijk hieronder de filmpjes met de uitleg over de Challenge.

 

Met het afronden van de SteenGoed Challenge op 25 februari jl. is het nog niet afgelopen met de leegstand in Gelderland. Daarvoor hebben we een online ontmoetingsplek ingericht.

Op het online platform SteenGoed Transformatieplein komen vraag (leegstaand vastgoed) en aanbod (ideeën, innovatie en ondernemerschap) bij elkaar. Aandacht voor leegstaand vastgoed zorgt voor nieuwe oplossingen en ideeën voor nieuwe bestemmingen, zoals we dat ook opmerken bij de SteenGoed Challenge. Gedeputeerde Josan Meijers: “Alle genomineerde locaties hebben veel potentie en zijn het waard om een nieuwe invulling te krijgen. Gelukkig blijft het daarom niet bij deze drie ‘spotlight-locaties’. De provincie wil ook alle andere inzendingen van de Steengoed Benutten Challenge helpen bij het zoeken naar en realiseren van een nieuwe invulling”. Op het SteenGoed Transformatieplein zijn de locaties te vinden en kan iedereen zijn of haar ideeën indienen. Ook kunnen eigenaren, inwoners en ontwikkelaars elkaar daar ontmoeten als opstap voor mogelijke oplossingen voor het betreffende leegstaande pand.
Kortom, heb je een pand, zoek je een pand of heb je een goed idee voor een nieuwe invulling? Meld je aan op het SteenGoed Transformatieplein.

Images

Twitter

0  Comments